altVI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття»

імені Д.Б. Кабалевського

VI міжнародний конкурс «Учитель музики XXI століття» імені Д.Б. Кабалевського
15 – 19 жовтня 2012
Київ

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета і завдання конкурсу:
- виявлення та підтримка талановитих вчителів музики, студентів вищих навчальних закладів України, Росії та інших країн;
- демонстрація нових ідей, змісту і методів музичного навчання і виховання в системі загальної музичної освіти;
- показ сучасних досягнень вузівської педагогіки музичної освіти;
- обмін досвідом роботи педагогів-музикантів.
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
Конкурс проходить за п'ятьма номінаціями:
    1-а номінація - проведення уроку музики учителем.
    2-а номінація - проведення уроку музики студентом
    3-я номінація - демонстрація вчителем авторської музично-педагогічної технології.
    4-а номінація - демонстрація студентом авторської музично-педагогічної технології.
    5-а номінація - демонстрація форм колективного музикування в сім'ї як основи домашньої музичної освіти.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Конкурсні випробування складаються з двох турів.
Перший тур проводиться заочно на основі надісланих до оргкомітету відеозаписів уроків музики (1 і 2 номінації) або опису авторської музично-педагогічної технології з додатком відеозапису заняття, що демонструє її застосування (3 і 4 номінації), або відеозапису колективного музикування членів сім'ї (5 номінація) . Відеозапис і документація з відповідної номінації висилаються по «поштовому відправленню 1 класу» в оргкомітет не пізніше 20 травня 2012 року.
Другий тур проводиться 15-19 жовтня 2012 року на базі Інституту музики НПУ ім. М.П. Драгоманова. У другий тур запрошуються учасники конкурсу, які найбільш переконливо і яскраво продемонстрували у першому турі свої музично-творчі вміння та навички, що відповідають вимогам конкурсу.
Порядок виступу учасників у другому турі визначається жеребкуванням.
Конкурсантам 1 і 2 номінації надається можливість провести дві репетиції з учнями.
Мови на конкурсі: українська, російська, англійська.
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСУ
Перший тур
• відеозапис уроку музики (тривалість: 1-а номінація - 35 хвилин, 2-а номінація - 30 хвилин);
• характеристика та демонстрація авторської музично-педагогічної технології - 3-я і 4-ая номінації (30 хвилин)
• відеозапис сімейного музикування-п'ята номінація (20 хвилин)
Другий тур
• проведення відкритого уроку музики c учнями (не менше 18 осіб) загальноосвітніх шкіл. Конкурсанти 1-ї номінації мають право проводити урок музики зі своїми учнями, попередньо узгодивши це питання з Оргкомітетом конкурсу. Конкурсанти другої номінації проводять урок з учнями м. Києва. При цьому студенти-кияни проводять урок не з учнями свого класу з педагогічної практики;
• характеристика та демонстрація авторської музично-педагогічної технології - 3-я і 4-ая номінації;
• демонстрація форм сімейного колективного музикування - 5-а номінація
  Вік учнів: 9-16 років (3-9 класи).

Вимоги до уроку музики і його оцінка (1 і 2 номінації)
Зміст уроку музики має бути підпорядкованим обраній темі (навчальна програма - за вибором учителя, у тому числі авторська).
Обов'язкові види діяльності на уроці:
а) виконання учителем невеликого інструментального твору;
б) аналіз твору з ілюстрацією окремих фрагментів за активної участі дітей у цьому процесі;
в) організація процесу вокально-хорової роботи.
Види діяльності на уроці за вибором конкурсанта:
елементи імпровізації, створення музики учителем і дітьми; музично-орієнтована поліхудожня діяльність (у тому числі музично-пластична); гра на дитячих музичних інструментах і ін.
Критерії оцінки уроку:
- оригінальність художньо-педагогічної ідеї;
- художньо-пізнавальна спрямованість;
- реалізація методу емоційної драматургії;
- музично-творча активність учнів.
Критерії оцінки діяльності вчителя:
- комунікативно-організаційна культура;
- здатність ефективно керувати різними видами музичної діяльності учнів.
- володіння інструментальними, хормейстерськими, вокальними навичками;
- наявність музичності, артистизму, художнього смаку;
- уміння стимулювати музично-творчу активність учнів.

Вимоги до опису та демонстрації авторських музично-педагогічних технологій та їх оцінка 3 і 4 номінації):
  - учитель (або студент) представляє авторську розробку в області музично-педагогічної освіти (новий жанр уроку і його музично-педагогічне забезпечення, або новий метод музичної освіти і т.д.) за такою схемою:
           а) назва авторської розробки;
           б) сутність авторської розробки: її мета, завдання, новизна;
           в) короткий аналіз наявної літератури з даної проблематики;
           г) виклад технології реалізації авторської ідеї;
          д) результати, які свідчитимуть про ефективність реалізації авторської ідеї в музично-педагогічній практиці.
- проводить презентацію авторської музично-педагогічної технології в роботі з учнями у вільній формі занять, що відповідає суті нової, запропонованої ним технології.
Критерії оцінки авторських ідей та їх втілення:
- актуальність;
- новизна;
- повнота та аргументованість змісту та процесу здійснення запропонованої авторської ідеї;
 - практична значимість.

Вимоги до демонстрації сімейних форм музикування (п'ята номінація)
Демонстрація проходить у формі виступу і передуючого коментаря, який розкриває:
- причини, що стимулюють домашнє музикування;
- характер і способи передачі музичного досвіду від одного покоління до іншого.
Критерії оцінки сімейних форм музикування:
- включеність різних поколінь в колективне музикування;
- музичність;
- артистичність;
- художність виконуваного репертуару;
- якість виконання.

ПРИЗИ І НАГОРОДИ КОНКУРСУ
За результатами II туру конкурсу визначаються лауреати I, II і III премій та дипломанти. Лауреатам конкурсу вручаються дипломи, призи та пам'ятні подарунки. В окремих випадках одне місце може бути поділене між кількома учасниками.
Журі конкурсу має право присуджувати заохочувальні призи за окремі аспекти конкурсного виступу (неординарність художньо-педагогічної ідеї уроку, організацію окремих видів музичної діяльності учнів, яскравість виконання вокальних та інструментальних творів і т.ін.).
Спеціальні призи конкурсу присуджуються вчителям музики шкіл, які підготували учнів до виступу на конкурсі. Державні та громадські організації, творчі спілки, засоби масової інформації, установи та фірми за погодженням з журі конкурсу можуть заснувати спеціальні призи.
ЖУРІ
До складу журі конкурсу входять відомі музиканти, методисти, вчителі музики, вчені різних країн світу, що працюють у сфері педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва.
Склад журі, а також зміни в ньому визначаються Оргкомітетом.
Виступ кожного учасника оцінюється за 10-бальною системою.
Рішення журі остаточні, оскарженню і перегляду не підлягають.
В якості почесних гостей запрошені донька композитора Марія Дмитрівна Кабалевська - директор Музичного культурно-освітнього центру імені Д.Б.Кабалевського і син - кандидат педагогічних наук Юрій Дмитрович Кабалевський.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Реєстраційний внесок для учасників конкурсу становить: I, ІІІ та V номінації – 300 грн., II і IV номінації – 250 грн.
При відмові від участі реєстраційний внесок не повертається.
Усі витрати, пов'язані з участю в конкурсі (проїзд в м. Київ і назад, проживання та харчування) забезпечують направляюча сторона або самі учасники. Іноземні учасники самостійно оформлюють паспорти, візи та медичні страховки.
Закордонним та іногороднім учасникам конкурсу надається можливість проживання у гуртожитку готельного типу Університету, готелях міста.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Для реєстрації участі в конкурсі необхідно до 20 травня 2012 року (за поштовим штемпелем відправлення або електронною поштою) надати до оргкомітету такі документи та конкурсні матеріали:
• відеозапис уроку музики відповідно до регламенту конкурсу повинен бути представленим тільки поштовим відправленням (в повному обсязі без купюр, монтаж кількох записів не допускаються);
• відеозаписи з усіх номінацій повинні бути представлені з копією реєстраційної картки учасника:
• а) громадянину Росії слід направляти матеріали за адресою: Москва, 1091723, Новоспаське пер, буд.3, корпус 3, музичний факультет. Журі конкурсу «Учитель музики XXI століття» імені Д.Б. Кабалевського.
 б) громадянам України та інших країн слід направляти матеріали за адресою: 016001 м. Київ, вул..Тургенівська, 11., НПУ імені М.П.Драгоманова, Інститут мистецтв, Болгарському А.Г. (ауд.2-7)
• заповнену реєстраційну картку;
• ксерокопії всіх документів, зазначених в реєстраційній картці;
• дві фотокартки 9х12 (в електронному вигляді);
• ксерокопію квитанції (платіжного доручення з відміткою банку) про перерахування реєстраційного внеску;
• ксерокопії дипломів і свідоцтв про здобуту освіту, довідка з ВНЗ;
• офіційне клопотання організації, в якій працює або навчається учасник із зазначенням прізвища керівника клопотання організації.
Вимога до оформлення репрезентованої відеоматеріалу: DVD-носій у форматі DVD-відео;
Іноземні учасники мають право подати документи, матеріали, виступати в конкурсних заходах російською або англійською мовою і вносити вступний внесок по приїзду до Києва, але до початку конкурсних випробувань.
АДРЕСИ І ТЕЛЕФОНИ ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
Інситут мистецтв
016001, м. Київ, вул. Тургенівська, 11, ауд. 2-7
 т. 486-89-95 Болгарський Анатолій Георгійович
 ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ Вступний внесок

Скорочена назва НПУ імені М.П. Драгоманова
Адреса 016001, м. Київ, вул. Пирогова, 9
Телефон
Код галузі за ЄДРПОУ 02125295
Найменування банку ГУДКУ м. Києва
Одержувач: НПУ ім.. М.П.Драгоманова
Розрахунковий рахунок 31252276220427
МФО (код банку) 820019
У платіжному дорученні (квитанції ощадбанку) вказати:
«Оплата участі в Міжнародному конкурсі-фестивалі ім. Д.Б. Кабалевського»

ПРИМІТКИ
1. При собі просимо мати копію платіжного доручення з відміткою банку.
2. У випадку розбіжностей при перекладі на іноземні мови єдино правильним вважається текст українською або російською мовами.

Реєстраційна картка учасника (укр.)

Заявку на бронювання місць в готелі просимо подавати завчасно. Передбачена можливість організації харчування в готелі. Оплата за готель та харчування проводиться учасниками по прибуттю (у разі їх резервування)

 

 

Прошу зарезервувати номер в готелі:

з ____________________________ по __________________________

 

Вартість одного місця - від ________ в добу і вище

УВАГА!

 

Вказуйте стать приїжджаючих, наприклад: Тишко І.(ч.); Левінзон С. (ж.).
Після закінчення терміну прийому документів просимо особисто переконатися у бронюванні для Вас місця в готелі за телефоном
Вкажіть Ваші контактні телефони/ факси (з кодами міст / операторів стільникового зв'язку), адреси електронної пошти.
Претензії щодо розміщення в день приїзду не приймаються. У разі невиконання перерахованих вище вимог Вам може бути відмовлено в розселенні.

Условия конкурса (русский)

Регистрационная карта участника (русский)

Rules of the competition (english