АРХІВНА ІНФОРМАЦІЯ:

У Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова працює СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д26.053.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями

13.00.02 – теорія та методика музичного навчання;
13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво). 
 
Голова спеціалізованої вченої ради Д26.053.08доктор педагогічних наук, професор Козир Алла Володимирівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.
 
Заступник голови спеціалізованої вченої радидоктор педагогічних наук, професор Щолокова Ольга Пилипівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.
 
Вчений секретар спеціалізованої вченої радикандидат педагогічних наук, доцент Паньків Людмила Іванівна – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, в.о. професора кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.
 
 
Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д26.053.08
(станом до 2017) 
 
доктор педагогічних наук, професор Гузій Наталія Василівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри педагогічної творчості, 13.00.02 /м/;
доктор філософських наук, професор Жадько Віктор Олексійович, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри журналістики, 13.00.02 /м/;
доктор історичних наук, професор Кучменко Елеонора Миколаївна, Вільний міжнародний університет розвитку людини «Україна», завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, 13.00.02 /о/м/;
доктор філософських наук, професор Мєднікова Галина Сергіївна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри культурології, 13.00.02 /о/м/; 
доктор педагогічних наук, професор Мельничук Сергій Гаврилович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри педагогіки, 13.00.02 /о/м/;
доктор мистецтвознавства, професор Побережна Галина Іонівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри теорії та історії музики, 13.00.02 /м/;
доктор педагогічних наук, професор Ростовський Олександр Якович, Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, професор кафедри музичної педагогіки і хореографії, 13.00.02 /м/;
доктор педагогічних наук, професор Руденко Юрій Дмитрович, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри теорії та історії педагогіки, 13.00.02 /о/м/;
доктор педагогічних наук, професор Шевнюк Олена Леонідівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, 13.00.02 /о/м/;
доктор мистецтвознавства, професор Шульгіна Валерія Дмитрівна, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, завідувач кафедри музикології, 13.00.02 /м/.
 
(Джерело - Наказ ВАК України від 28 квітня 2008р.)