КАФЕДРА теорії та історії музики

02 Коробецька                      

Коробецька Світлана Юріївна

Освіта: Київська державна консерваторія ім. П.І.Чайковського

Посада: зав. кафедри, професор

Наукові ступені і звання: кандидат мистецтвознавства

Дисципліни, які викладає: аналіз музичних творів, спецкурси для магістрів, у тому числі курс «Еволюція музичних стилів», практикуми за кваліфікацією та з фахової підготовки, методика викладання музично-теоретичних дисциплін, науковий семінар, сольфеджіо, гармонія, керує асистентською та науково-дослідницькою практиками студентів

В університеті працює: з 1983 р.

 

                                    Кафедра теорії та історії музики

 

КОРОБЕЦЬКА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА завідувач кафедри теорії та історії музики,  кандидат мистецтвознавства, професор, досвідчений дослідник-музикознавець, педагог, автор численних наукових статей, доповідей, навчальних програм, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій у галузі актуальних проблем сучасної теорії музики.

Працює в Інституті мистецтв з 1983 року після закінчення історико-теоретичного факультету Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського (диплом з відзнакою).  У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оркестрова драматургія як інтонаційне явище (на прикладі симфонічної музики П.І.Чайковського)» за спеціальністю 17.00.02 – музичне мистецтво». Доцент кафедри теорії та історії музики (1997 р.). Професор кафедри теорії та історії музики (2013 р.).

 У 2005 році закінчила докторантуру у НМАУ ім. П.І. Чайковського.

З 2006 року очолює кафедру теорії та історії музики.

Коробецька С.Ю. читає лекційно-практичний курс «Аналіз музичних творів», спецкурси для магістрів, у тому числі курс «Еволюція музичних стилів», Практикуми за кваліфікацією та з фахової підготовки, Методику викладання музично-теоретичних дисциплін, Науковий семінар, веде практичні заняття з сольфеджіо, гармонії, керує асистентською та науково-дослідницькою практиками студентів тощо.

Наукові інтереси Коробецької С.Ю. в галузі актуальних проблем сучасної теорії музики у контексті проблем музичного стилю, а саме, розробка теорії та історії оркестрового стилю та дослідження цього явища в музиці різних епох, у тому числі й у сучасній музиці. Кожного року вона виступає на наукових конференціях, публікує наукові праці.

Певним етапом у науковій діяльності Коробецької С.Ю. став вихід з друку ґрунтовної наукової монографії “Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність”, яка  містить історико-теоретичну концепцію оркестрового стилю.

Багато років Коробецька С.Ю. була головою та членом предметної комісії на факультеті мистецтв на вступних фахових випробуваннях.

Роботу Коробецької С.Ю. відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти України, нагороджено знаком “Відмінник освіти України”, почесною Відзнакою та Дипломом НПУ імені М.П.Драгоманова.

Основні наукові  здобутки C. Ю. Коробецької викладені у більше ніж 60
наукових працях: монографіях, науково-методичниих виданнях, наукових статтях, тезах, методичних рекомендаціях:

 • Михаїл Шух: Митець і час: колективна монографія. За загальною редакцією Коробецької С.Ю. - Київ: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – 240 с.
 • Мистецько-освітні обрії творчості Анатолія Авдієвського. Навчально-методичний посібник. Нотна хрестоматія. За загальною редакцією Коробецької С. - Київ: Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2017. – 185 с.
 • Коробецька С. Елементи міждисциплінарної інтеграції в сучасній мистецькій освіті //Сучасна музика в сучасному світі: Зб. наукових праць. – Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015 -  С.117-120.
 • Коробецкая С. Хоровые произведения Анатолия Авдиевского в контексте преподавания музыкально-теоретических дисциплин в вузах искусств Украины // «Музыкальная культура и национально сознание: глобализация, модернизация, коммуникация». Материалы Международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств/ – Астана, КазҰӨУ, 2018. – С. 237-240.
 • Коробецька С Віденський класицизм як  історична оркестрово-стильова парадигма //Українське музикознавство: Науково - методичний зб. -К:НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2005.-Вип.34.- С.117-127.
 • Коробецька С Нові тенденції у трактуванні оркестрових груп та інструментів в     оркестровому стилі музики ХХ та на межі ХХ століть //Науковий вісник НМАУ ім.. П.І. Чайковського: Зб. Статей “Музика третього тисячоліття: перспективи і тенденції. 2007. – Вип.56. – С. 105-115.
 • Коробецька С. Сучасний камерно-оркестровий стиль: історичні передумови та основні тенденції //Українське музикознавство: Науково - методичний зб. - К: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2007. - Вип.36. – С. 142 -150.
 • Коробецька С. Методичні рекомендації з курсу «Сольфеджіо» для студентів вищих музично-педагогічних навчальних закладів. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2015. – 22 с.

07 Кафтанова

Кафтанова Світлана Володимирівна

Оcвіта:

Київська державна консерваторія імені П. І. Чайковського

Посада:

старший викладач

Наукові ступені і звання:

 

Дисципліни, які викладає:

гармонія, поліфонія, монодія,     вітчизняна та всесвітня історія   музики

В університеті працює:

з 2020 р.

Кафедра

теорії та історії музики

     

Професійну освіту отримала на історико-теоретичному факультеті Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського. Після закінчення консерваторії з 1988 по 2014 рр. працювала у Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя. Педагогічну діяльність продовжувала викладанням у школах мистецтв м. Чернігова (2015 – 2017 рр.), м. Носівки (2017 – 2020 рр.) та м. Ніжина (2018 -2019 рр.). З 2020 р. працює старшим викладачем кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.

Автор численних навчальних програм, статей у фахових виданнях, навчально-методичних посібників:

 • Кафтанова С.В. Гармонія: Робочий зошит для студентів музичних факультетів. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. - 143 с.
 • Сольфеджіо: навчальний посібник для студентів музично-педагогічної спеціальності вищих навчальних закладів / Упорякув. С.В.Кафтанова.– Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. –  203 с.
 • Кафтанова С.В. Основи аналізу музичних творів: навч. посіб. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 134 с.

Коло наукових інтересів: проблеми національної музичної культури, оперного мистецтва, художнього хронотопу таміфопоетики, духовна музика православної традиції, методика викладання музично-теоретичних дисциплін.

ПМК - фото для сайту 

 

 Кульбовський Петро Миколайович

 
Оcвіта:
 

Львівська державна консерваторія ім. М.В. Лисенка

Посада:
  старший викладач
Наукові ступені і звання:
 
Дисципліни, які викладає:
 

Основи теорії музики,  сольфеджіо, аналіз музичних творів, звукотехнічна апаратура та обладнання студій,  основи звукорежисури, медійні технології в студійній практиці

В університеті працює:
  з 2014 р.
Кафедра
  теорії та історії музики

Кульбовський  Петро Миколайович – музичну освіту отримав  у Львівській державній консерваторії ім. М. В. Лисенка. (зараз – Львівська Національна Музична Академія ім. М.В.Лисенка), яку успішно закінчив у 1983 році.

Професійна діяльність Петра Миколайовича  пов’язана із різними  закладами музичної освіти: музична школа м. Нестерів Львівської області, (1984-85 рр.),  Ужгородське державне музичне училище ім. Дезидерія Задора (1985 – 2014 рр.),   кафедра теорії та історії музики факультету мистецтв ім. Анатолія Авдієвського НПУ   імені М.П.Драгоманова (2014 – до сьогоднішнього дня), хорова студія при Національному Академічному Народному хорі ім. Г. Верьовки  (2014 – 2016рр.), диригент-репетитор Черкаського Заслуженого народного хору (2017- 2019 рр.).

За роки роботи на кафедрі теорії та історії музики проявив себе як висококваліфікований викладач, лектор, методист, науковець та організатор виховної роботи серед студентської молоді.

На високому  професійному рівні викладає практичні курси з сольфеджіо, теорії музики, аналізу музичних творів, забезпечує викладання дисциплін з додаткової спеціалізації «Звукорежисура»  для бакалаврів та магістрів.  

Наукова робота - Обертоново-інтонаційний аналіз обробок українськиїх народних пісень Анатолія Авдієвського на заняттях з сольфеджіо (Навч.- метод. посібник "Мистецькі обрії Анатолія Авдієвського" К.2017)

Кульбовський П.М. є здобувачем наукового ступеня кандидат педагогічних наук. Тема наукової роботи – «Розвиток слухових уявлень студентів ВНЗу процесі музично-теоретичної підготовки».

Кульбовський П.М. є лауреатом багатьох фестивалів джазової та рок-музики: в Україні (Вінниця, Івано-Франківськ, Ужгород); в Угорщині (Дебрецен, Мішкольц, Будапешт); Словаччина  (Кошіце, Пряшев, Братислава);  Польща (Краків, Варшава);  Швейцарія (Роршах, Цуг, Цюріх); Австрія (Брегенц)

Кульбовський П. М. має звання – Заслужений артист естрадного мистецтва України  з 2007 року.

 

 Komаrowska

Комаровська Оксана Анатоліївна

Освіта: Київська державна консерваторія ім. П.І.Чайковського

Посада: професор

Наукові ступені і звання: доктор педагогічних наук

Дисципліни, які викладає: вітчизняна та всесвітня історія музики, історія музично-хореографічної культури, сучасна музика, керівництво аспірантами та магістерськими роботами

В університеті працює: з 2015 р.

                                                                   Кафедра теорії та історії музики

 

Докторська (13.00.07) – «Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості у школах естетичного виховання» (2015).

Кандидатська (13.00.01) – «Естетичне виховання молодших школярів засобами музично-театрального мистецтва» (1993).

Член Національної Спілки театральних діячів України.

Член редакційної колегії фахових видань: «Мистецтво та освіта» науково-методичний журнал; «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» - збірник наукових праць  Інституту проблем виховання НАПН України; Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.

Активно працює в робочих групах із розроблення Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової середньої освіти, Типових освітніх програм ( освітня галузь «Мистецтво»); брала участь у семінарі-моніторингу роботи авторів над новою програмовою основою «Нова українська школа» в рамках програми польського співробітництва для розвитку МЗС РП  (2016); у семінарах для авторів Модельної Рамкової Освітньої Програми та Взірцевої Програми Навчання «Нова Українська Школа-2» в рамках програми Польської співпраці задля розвитку МЗС РП, (2018)

Бере активну участь у роботі журі мистецьких конкурсів і фестивалів; виступає з доповідями на науково-методичних заходах, проводить тренінги для вчителів тощо.

         Має нагороди та відзнаки: Почесна грамота Президії НАН України.  (2017); відзнака (знак) Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2017); медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (2020); медаль «Народна шана українським науковцям. 1918-2018» (Міжнародний Академічний Рейтинг «Золота фортуна», Диплом Національної академії наук України, № 244, 2019).

Коло наукових інтересів:

Художня обдарованість особистості як психолого-педагогічний та естетико-мистецтвознавчий феномен; художньо-освітній простір закладів освіти різного типу; розвиток обдарованості учнів у системі початкової спеціалізованої мистецької освіти; мистецтво в системі загальної середньої освіти; проблеми художньої комунікації, формування ціннісної сфери особистості. Підготовка вчителів мистецьких дисциплін у контексті формування особистісних цінностей та мобільності впливу на естетичний розвиток учнів.

Автор близько 200 публікацій (монографії, статті, науково-методичні та навчальні видання, аналітичні доповіді тощо).

 

Вибрані публікації

Монографії

Комаровська О. А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, розвиток : монографія. Івано-Франківськ, НАІР, 2014. 412 с.

Технології художньо-естетичного виховання учнів основної школи у позакласній роботі: монографія / О. А. Комаровська, Н.Є. Миропольська, І.В. Руденко та ін.; за ред. О.А. Комаровської, Н.Є. Миропольської. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015.  222 с.

Komarovska Oksana. Strategies of Contemporary General Arts Education / Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education; Collective monograph; ed. by  O. Oleksiuk. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2019. (авт. рр. 3−19).

Навчальні і навчально-методичні видання

Комаровська О.А., Миропольська Н.Є, Ничкало С.А. Оптимізація методичного забезпечення уроків мистецтва в загальноосвітній школі: Методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД , 2018.  88 с.

Комаровська О.А., Миропольська Н.Є., Ничкало С.А., Руденко І.В. Мистецтво. Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Харків : Видавництво «Ранок», 2019. 192 с.

Статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях

Комаровська О.А. Мистецька освіта: передчуття змін та готовність учителя до них. Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал. – 2017.- № 3. с. 10-15.

Комаровська О.А. Художні цінності сучасних дітей: особливості прояву та діагностування. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2017.  № 4(97). С.57-62.

Комаровська О. А. Художнє пізнання та емоційний інтелект особистості: точки перетину в контексті мистецької освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Зб. наук. праць Уманського державного пед..ун-ту ім. Павла Тичини2020. - № 1(3), ч.2. – С. 71-78 (0,7 д.а.).

Комаровська О.А. Мистецька подієвість освітнього середовища в контексті художніх цінностей особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2020. Вип. 24. Кн.1. С.252-270.

Комаровська О. А., Просіна О.В. Мистецька освіта: вектори реформування. Вісник НАПН України, 2020, 2 (1). URL:    http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/issue/view/2

Holinska T., Komarovska O., Melnyk O., Pet'ko L., Shpitsa R., Sova O., Strohal T. Cloud Technologies in Art Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 5. P. 1−6.  Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS.

 Kozii, O., Ulianova,V., Bilostotska, O., Kachmar,O.,  Bakhmat, N., Prokopchuk, V., & Komarovska, O. (2020). Experience in Developing Imaginative and Intonational Competencies in Future Music Teachers. Revista  Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12 (4), 16-37  DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.4

04 Строгаль

 

Строгаль Тетяна Юріївна

Освіта: НПУ імені М.П.Драгоманова

Посада: доцент

Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних  наук   

Дисципліни, які викладає: вітчизняна та всесвітня історія музики, сучасна музика, народознавство та фольклор України, керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами 

В університеті працює: з 2015 р.

 

Строгаль Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова, працює на вищезазначеній кафедрі з листопада 2015 року.

У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування емоційно-естетичного досвіду підлітків на уроках музики» за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання (науковий керівник  - д.м-ва, проф. Побережна Г.І.). Член науково-методичної ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

За час роботи на кафедрі викладала такі дисципліни як «Психотерапія засобами мистецтва», «Сучасні техніки арт-терапії», «Музикотерапія в освітньому просторі», «Вітчизняна та всесвітня історія музики», «Історія зарубіжної музики», «Історія духовної музики», «Народознавство і фольклор України», «Сучасна музика».

Строгаль Т.Ю. розвиває інноваційний науковий напрям «Терапія творчістю: від теорії до практики», в рамках якого проводить курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів мистецтва ЗЗСО, вчителів ДМШ та ДШМ, практичних психологів, соціальних педагогів). Розробила курси «Терапія творчістю: від теорії до практики», «Музикотерапія в освітньому просторі», «Музичний коучинг: трансформація через мистецтво», а також ряд тренінгів та майстер-класів.

Коло наукових інтересів знаходиться на перетині таких дисциплін як «Вітчизняна та всесвітня історія музики», «Психологія мистецтва», «Педагогіка мистецтва», «Музична терапія», «Арт-терапія», «Психотерапія засобами мистецтва», «Музична психологія», «Інтермодальна терапія мистецтвом».

У 2019 році отримала сертифікат на підтвердження рівня мовленнєвої компетенції В2 (просунутий )

Пройшла Міжнародне стажування від CollegiumCivitas (Варшава, Польща).

Строгаль Т.Ю. організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання» та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музикотерапія і арт-терапія у просторі сучасної мистецької освіти: інноваційні технології».

У науковому доробку близько 30 публікацій (статті та наукові праці):

 1. Строгаль Т. Ю. Структура емоційно-естетичного досвіду учнів підліткового віку / Т. Ю. Строгаль // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич [та ін.], 2017. – Вип. 2. – С. 82-92.
 2. Holinska T., Komarovska O., Melnyk O., Pet'ko L., Shpitsa R., Sova O., Strohal T. Cloud Technologies in Art Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 5. P. 1−6. Print ISSN: 1098-8394. Online ISSN: 1528-2651. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS
 3. Natalia Guralnik, Alla Rastrygina, Tetiana Strohal, AllaZaitseva PRACTICAL APPLICATION OF ExAT  TECHNIQUES IN TRAINING PROCESS OF  WOULD-BE MUSIC ART TEACHERS   International Journal of Management (IJM) Volume 12, Issue 1, January 2021, pp. 243-253. Article ID: IJM_12_01_020 (SCOPUS).
 1. Строгаль Т.Ю. Застосування інтермодального підходу на уроках мистецтва (музичний компонент) / Т.Ю.Строгаль // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. – Дрогобицький держ.пед.ун-т ім.Івана Франка. – Вип.№20, т.3, 2018р. – С. 125-130.
 2. Розвиток емоційного інтелекту старших підлітків в умовах навчання в закладах загальної середньої освіти / Строгаль Т.Ю, // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. - Вип. 25 (30): збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П,Драгоманова.- Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. - С.3-8.

08 Стельмах

Стельмах Андрій Дмитрович

 

Освіта: Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського   

Посада: викладач

Наукові ступені і звання:

Дисципліни, які викладає: акомпанемент та імпровізація, інструментовка, аранжування

В університеті працює: з 2020 р.

Кафедра теорії та історії музики                                                                     

                                                                     

 

Стельмах Андрій Дмитрович – викладач, композитор, піаніст, звукоінженер, походить з письменницького роду Стельмахів. Має повну академічну освіту, закінчив КІМ ім. Глієра (2002-2006 рр.) як піаніст у класі композитора Канерштейна О.М., навчався у НПУ імені М.П. Драгоманова (2006-2007рр.) під керівництвом професора Щолокової О.П., закінчив  Національну музичну академію ім. П.І.Чайковського (2007-2012рр.)  як композитор у класі професора Лесі Дичко.

Андрій Стельмах є композитором класико-романтичної формації, серед його творчих здобутків є симфонічні, камерні та фортепіанні твори. Також А.Стельмах є автором розробок і публікацій, в яких досліджує природу звуку та звукоінженерні технології.

З 2020 року викладає у НПУ імені М.П.Драгоманова  на кафедрі теорії та історії музики наступні дисципліни: Інтрументовку, Аранжування, Акомпанемент та імпровізацію.

06 Мринська

Освіта:Національна музична академія ім. П.І.Чайковського

Посада: старший викладач

Наукові ступені і звання:

Дисципліни, які викладає: поліфонія, сольфеджіо, гармонія, вітчизняна та всесвітня історія музики

В університеті працює:з 2002 р.

Кафедра теорії та історії музики                                                                             

 

МРИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА старший викладач кафедри теорії та історії музики, музикознавець, педагог, композитор, член правління Національної Всеукраїнської музичної спілки Київського обласного відділення, постійний член журі Міжнародних фестивалів-конкурсів «Соняшник», «Зіркафест», «Soul», лектор та активний музично-громадський діяч.

Працює в Інституті мистецтв з 2002 року після закінчення історико-теоретичного факультету Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського.

Серед інтересів Мринської І.О. творчість та мистецькі проекти. Вона є автором  більше 40 дитячих пісень, які друкувалися у спеціалізованих журналах «Вчитель музичного мистецтва» та «Музичний керівник». Із 2016 року проводить майстер-класи із композиції для дітей різного віку в рамках фестивалів не лише в Україні (м.Трускавець, м.Вінниця), але і за її межами, зокрема, в Польщі (м.Краків). Метою подібних творчих проектів є популяризація української композиторської творчості серед дітей та юнацтва, а також інтеграція культур, обмін досвідом між студентською молоддю та школярами.

Мринська І.О. є автором наукових публікацій на тему «Жанр музики in memoriam у творчості українських та вітчизняних композиторів ХХ – ХХІ століття», доповідей, навчальних програм тощо.

Серед наукових робіт є ряд статей, присвячених проблематиці музичного жанру:

 • До проблеми художньої цілісності жанру музики in memoriam у пізній творчості І.Стравінського // Науковий вісник. Випуск 48. Художня цілісність як феномен музичної творчості та виконавства. – Київ, 2005. – С. 104 – 117;
 • Стильові проекції жанру in memoriam в камерно-інструментальних творах Альфреда Шнітке // Науковий вісник. Випуск 38. Музичний стиль: теорія, історія, сучасність. – Київ, 2004. – С. 214 – 219;
 • Про полісемантичну жанрову природу музики in memoriam (на прикладі творів пам’яті Д.Шостаковича) // Науковий вісник. Випуск 60. Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення. – Київ, 2006. - С. 114 – 123.

 

Пісні для дітей:

 • Місячна доріжка. Учитель музичного мистецтва. - № 03-04 березень-квітень 2015. С.46 – 47; Музика Ірини Мринської, слова Надії Кир’ян;
 • Жар-пташка. Музичний керівник. - № 05 травень 2015. С. 42 – 43; Музика Ірини Мринської, слова Юлії Фастовець;
 • Кіт Васька.Музичний керівник. - № 06 червень 2015. С. 49 – 51; Музика Ірини Мринської, слова Надії Кир’ян;
 • Каштаненя. Музичний керівник. - № 08 серпень 2015. С. 46 – 47.