Пролісок

2021 prolisok POSTER

XII
дистанційний 
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
'ПРОЛІСОК
м. Київ, 5 – 9 квітня 2021

 
Online 
INTERNATIONAL FESTIVAL-COMPETITION
'PROLISOK
Kyiv / Ukraine 
April 5 – 9, 2021