Режисура хореографії

Деталі

Анотація навчальної дисципліни_ВВ2.2.1

"Режисура хореографії"

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Мета і завдання навчальної дисципліни - Метою викладання навчальної дисципліни “Режисура хореографії” є теоретична підготовка майбутніх вчителів хореографії у процесі вивчення та засвоєння законів музично-хореографічної драматургії та композиції танцю.

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 04 Культура і мистецтво

(шифр, назва)              

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекційні та семінарські заняття із застосуванням відеоматеріалів, фонограм

Спеціальність  024 Хореографія

(код, назва)             

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

16

2

Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                ІV

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 години

- самостійна робота: 3,3 год.

56

80

Форми підсумкового контролю

Залік –4 сем., 

 (усно) 

  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/1,6

1/8

Передумови навчання

 основи постановочної роботи, теорія музики

Програма навчальної дисципліни: Поняття композиції та архітектоніки танцю. Зміст та форми хореографічних творів. Ідея, тема, сюжет танцю. Хореографічний образ, розвиток дії у танці. Режисура хореографії – мистецтво створення єдиного, гармонійно цілісного мистецького твору. Функції режисера-постановника. Тлумачення образів, створення хореографічного тексту.  

Бібліографія: 1. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением.- М.: 1979. 2. Белова Е. Ракурсы танца. – М., 1991.

Методичне забезпечення: Протягом занять студентам демонструються відеоматеріали, фонограми та інший наочний матеріал.

Зауваження: Необхідний базовий рівень хореографічної підготовки, знання з постановки хореографічних творів.

Викладач: Вітковський В’ячеслав Владикович,  доцент

Факультет: Факультет мистецтв.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.. Тургенєвська,11, телефон: 486-99-36, факс. 486-89-95

   

Електронний деканат  

   

Новини та афіши  

   

Всього відвідувань  

4472150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4166
3520
7686
3869370
47730
79533
4472150

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-14 20:48:48
   

On-Line відвідувачів  

На сайті 89 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ