Університет і школа: шляхи мистецько-педагогічної взаємодії

Деталі
Батьківська категорія: Новини та афіші
Категорія: Події
Останнє оновлення: Субота, 01 квітня 2017, 00:11
Опубліковано: Субота, 23 квітня 2016, 07:43
Перегляди: 39401

в0185

24 березня 2016 р. на факультеті мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся методичний семінар "Взаємодія університету і школи у практичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва та художньої культури", на якому набули висвітлення питання співпраці факультету із закладами загальної середньої освіти, що пов'язані угодами з проведення навчальної і виробничої практики студентів. На семінарі до активного діалогу були залучені, з одного боку, викладачі-методисти трьох кафедр (теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, фортепіанного виконавства та художньої культури, теорії та історії музики), а з іншого – провідні вчителі музичного мистецтва та художньої культури шкіл м. Києва.

 

З словом привітання перед учасникам семінару виступив перший заступник декана факультету мистецтв, професор С.С.Горбенко, який підкреслив важливість спільних виробничих зустрічей фахівців університету й школи для визначення шляхів оптимізації практичної підготовки майбутніх педагогів освітньої галузі "Мистецтво".
В свою чергу, доцент Т.О.Бодрова (в.о. завідувача кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування), звертаючись до учасників семінару, наголосила на необхідності застосування різних форм інтегративної взаємодії університету і базових закладів практики, запропонувала враховувати для забезпечення якості навчально-виробничої діяльності такі принципові позиції як знаходження балансу між інноваційним та традиційним в педагогічному процесі; надання переваги формам і методам навчання, що стимулюють освітню активність; здійснення диверсифікації обсягу знань та умінь випускників для побудови успішної кар'єри, а також забезпечення зворотного зв'язку між університетом як "виробником" та середнім загальноосвітнім навчальним закладом як "споживачем" педагогічної продукції.
У виступі вчителя-методиста Г.Б.Букрєєвої (гімназія № 136 м. Києва) зверталася увага на методичну підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва, на рівень сформованості у них виконавських, інформаційних, музично-творчих умінь. Особливу увагу було приділено проблемі акторської майстерності студентів, запропоновано провести низку майстер-класів із зазначених питань.
Вчитель музичного мистецтва і художньої культури Києво-Печерського ліцею
№ 171 "Лідер" Н.В.Штець наголосила на важливості встановлення ділових контактів між адміністраціями закладів освіти, викладачами, вчителями, студентами і учнями. Педагог висловила впевненість у тому, що найкращим засобом об'єднання зусиль в мистецько-педагогічній роботі є спільні творчі справи (проведення свят, конкурсів, фестивалів тощо).
Цікавим і змістовним виявився діалог з вчителем музичного мистецтва та художньої культури загальноосвітнього навчального закладу № 363 імені. Є.Коновальця Р.І.Шпіцею, яка продемонструвала на відеоприкладах музичні фрагменти власної педагогічної діяльності, закликала приділяти особливу увагу формуванню у студентів таких виконавсько-творчих умінь як добір пісні по слуху, імпровізація, транспонування, аранжування тощо.
В процесі обміну досвідом з вчителем музики Гімназії імені М.П.Драгоманова Д.А.Суботенком учасники семінару переконалися у важливості володіння інформаційно-комунікативними технологіями для забезпечення належної якості професійних дій, що дозволяє значно розширити палітру можливостей музичної творчості учнів та самих практикантів. Вчителем було надано пропозиції щодо активного вивчення конкретних комп'ютерних музичних систем в курсі методики музичного виховання.

В той же час, заступник директора з навчально-виховної роботи та вчитель музичного мистецтва спеціалізованої школи № 91 м.Києва В.О.Шеметилло зосередила увагу на проблемах та перспективах освітньої галузі "Мистецтво", рівень якої значною мірою залежить від підготовленості випускників педагогічних університетів до роботи за фахом та їх здатності відстоювати право дітей на музично-естетичний розвиток. Успішність співпраці, на думку досвіченого педагога, залежить від взаємного бажання навчальних закладів ділитися здобутками, від злагодженості в реалізації спільних творчих проектів (дитяча та студентська філармонія, спільні мистецькі та просвітницькі заходи). Вчителька запросила студентів та викладачів факультету взяти участь у "Тижні естетичного розвитку", що проходить у школі в середині квітня 2016 р.
У виступі доц. О.М.Полатайко (організатор пропедевтичної практики та виробничої практики з художньої культури) було надано аналіз специфіки функціонування інтегративного педагогічного середовища університету і школи, пов'язаного зі спільною відповідальністю за формування майбутнього фахівця, серед яких - взаємообумовленість теорії та практики, оптимальність і доцільність навчально-професійних дій тощо.
Узагальнюючи слушні думки, ідеї та пропозиції учасників семінару, професор Н.П.Гуральник як голова методичної ради факультету мистецтв запропонувала до обговорення резолюцію, за якою передбачено певні організаційні дії та види роботи, що забезпечать успішність виробничих відносин між університетом і школою.

В результаті обговорення було затверджено резолюцію наступного змісту.
1. У відповідності до закону взаємообумовленості педагогічної теорії та практики продовжити діяльність з інтеграції зв'язків факультету мистецтв та базових шкіл для реалізації наскрізної програми проведення навчальних та виробничих практик студентів факультету мистецтв.
2. Здійснювати постійний моніторинг освітньої ситуації в державі, організувати спільне обговорення нормативних документів з напряму "Мистецтво" (нових освітніх програм, навчальних планів, державних освітніх стандартів).
3. Координувати спільні дії у дотриманні наступності навчальної, пропедевтичної та виробничої практик (взаємоузгодження вимог до практикантів, уточнення змісту навчально-виховної роботи, спільна відповідальність за розробку звітної документації тощо).
4. Здійснювати взаємообмін педагогічними технологіями, вивчати досвід використання форм, методів і засобів методичної підготовки студентів у процесі проведення спільних науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів, занять-практикумів (в рамках "Школи методичного досвіду").
5. Організувати роботу з вивчення інструктивно-методичних матеріалів у сфері музичного мистецтва з питань підвищення ефективності предметних методик щодо спрямованості на майбутню практичну діяльність.
6. Порушити питання перед керівництвом факультету про забезпечення бібліотеки чинними навчальними програмами, підручниками та робочими зошитами для загальноосвітніх навчальних закладів з предметів "Мистецтво", "Музичне мистецтво" та сучасними музично-репертуарними збірками.
7. Здійснювати науково-методичну та консультативну допомогу учителям загальноосвітніх навчальних закладів в опануванні інноваційними музично-освітніми технологіями, в проведенні наукових досліджень та їх апробації, а також у самоосвіті.

Т.О.Бодрова - канд. пед. наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри теорії
та методики музичної освіти, хорового співу і диригування
НПУ імені М.П.Драгоманова
О.М.Полатайко – канд. пед. наук, доцент кафедри
фортепіанного виконавства та художньої культури.

                               в0179            в0181