22 листопада о 15.00 on-line конференція на тему «Методичні проблеми роботи над художнім образом на заняттях з мистецьких дисциплін» - за результатами науково-педагогічної практики магістрантів факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського. Дистанційний формат зустрічі реалізовано на платформі Google-Meet.

Організатори: д.п.н., проф. Козир А.В.; к.п.н., проф. Бодрова Т.О.; к.п.н., проф. Тоцька Л.О.

Гість конференції – Соломаха С.О., старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна АПН України.

Запрошуємо магістрантів, керівників практики, усіх бажаючих.