07 Кафтанова

       Кафтанова Світлана Володимирівна

Оcвіта:

Київська державна консерваторія імені П. І. Чайковського

Посада:

старший викладач

Наукові ступені і звання:

 

Дисципліни, які викладає:

гармонія, поліфонія, монодія,     вітчизняна та всесвітня історія   музики

В університеті працює:

з 2020 р.

Кафедра

теорії та історії музики

     

 

 

 

Професійну освіту отримала на історико-теоретичному факультеті Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського. Після закінчення консерваторії з 1988 по 2014 рр. працювала у Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя. Педагогічну діяльність продовжувала викладанням у школах мистецтв м. Чернігова (2015 – 2017 рр.), м. Носівки (2017 – 2020 рр.) та м. Ніжина (2018 -2019 рр.). З 2020 р. працює старшим викладачем кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.

Автор численних навчальних програм, статей у фахових виданнях, навчально-методичних посібників:

  • Кафтанова С.В. Гармонія: Робочий зошит для студентів музичних факультетів. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. - 143 с.
  • Сольфеджіо: навчальний посібник для студентів музично-педагогічної спеціальності вищих навчальних закладів / Упорякув. С.В.Кафтанова.– Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. –  203 с.
  • Кафтанова С.В. Основи аналізу музичних творів: навч. посіб. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 134 с.

Коло наукових інтересів: проблеми національної музичної культури, оперного мистецтва, художнього хронотопу таміфопоетики, духовна музика православної традиції, методика викладання музично-теоретичних дисциплін.