Kuznezova O V

 
Оcвіта:
   
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  кандат педагонічних наук
Дисципліни, які викладає:
  хоровий клас, хорове диригування, педагогічна практика  
В університеті працює:
  з 1991 р.
Кафедра
 

теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

 

Кузнєцова Ольга Володимирівна на посаду доцента кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв НПУ імені Михайла Драгоманова.  Кузнєцова Ольга Володимирівна працює в університеті з 1991 року. На посаду викладача кафедри зарахована 01 вересня 1993 року. За час роботи в університеті були успішно підготовлені та проведені Державні іспити 5 хорових колективів заочного відділення. Також була керівником 2 самодіяльних колективів на педагогічному факультеті та факультеті української філології. За 20 років роботи на кафедрі Кузнєцова О.В. зарекомендувала себе як сумлінна, порядна, чесна, принципова та вимоглива людина, яка користується заслуженим авторитетом і любов’ю серед студентів та викладачів. На Всеукраїнському хоровому конкурсі, хоровий колектив був відзначений нагородою «Гран-Прі». Навчальна робота на стаціонарі щорічно здійснюється в повному обсязі, та на заочному відділенні з дисциплін: «Хоровий клас», «Хорове диригування», «Педагогічна практика». Ольга Володимирівна завжди проводить свої заняття на високому професійному рівні з застосуванням новітніх методологій, цікавиться інноваційними методами та формуванням різноманітного за стилем і змістом хорового репертуару кращих українських та зарубіжних композиторів і новітніми зразками світової хорової літератури. Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах університету. Приймає участь у складанні робочих планів та програм для студентів Інституту мистецтв. Проводить роботу по удосконаленню навчального процесу та організації наукової та виховної роботи серед студентів. В листопаді 2014 року Кузнєцова О.В. успішно захистила дисертацію на тему: «Методична підготовка майбутніх учителів музики до хорового навчання та виховання учнів основної школи» і здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 

 

Список друкованих праць:

 1. Кузнєцова О.В. Підготовка майбутнього вчителя музики до керівництва шкільним хоровим колективом /О.В.Кузнєцова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.– Випуск 10:збірник наукових праць / за ред. П.В.Дмитренка, Л.Л.Макаренко.–К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – с. 87-91.

  1. Кузнєцова О.В. Традиції хорового виховання учнівської молоді в контексті національної мистецької освіти /О.В.Кузнєцова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14.Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» 22-24 квітня 2009 року до 175 річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. –Вип. 8 (13). – К.:НПУ, 2009. – 185-189.
  2. Кузнєцова О.В. Теоретичні основи методичної підготовки майбутніх учителів музики до хорового виховання дітей шкільного віку /О.В.Кузнєцова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики:збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип. 13(23). – К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – с. 16-21.
  3. Кузнєцова О.В. Розвиток творчої самостійності майбутнього вчителя музики у процесі занять з хорового диригування /О.В.Кузнєцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал – № 3(13). – Суми: СДПУ, 2011. – с. 223-229.
  4. Кузнєцова О.В. Учнівський хоровий колектив: методичний та виконавський аспекти /О.В.Кузнєцова // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 600. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць – Чернівці: ЧНУ, 2012. – с. 65-70.
  5. Кузнєцова О.В.Повышение эффективности методической подготовки студентов к хоровому воспитанию учащихся /О.В.Кузнєцова // Новые технологи в образовании. Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции 24 декабря 2012 г.: Сборник научных трудов.– М.:Изд-во «Спутник»,2012. – с. 173-177.
  6. Кузнєцова О.В. Методична підготовка студентів до хорового виховання учнів підліткового віку /О.В.Кузнєцова //Методичні рекомендації. – К.: НПУ, 2013. – 70 с.
  7. Кузнєцова О.В. Системність методичної підготовки студентів до хорового навчання та виховання учнів підліткового віку.