Кovalenko I G

 
Оcвіта:
  Педагогічний університет імені А.Руссо, 1992
аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2003
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  Кандидат педагогічних наук 
Дисципліни, які викладає:
  хоровий клас, практикум роботи з хором, магістерська асистентська практика
В університеті працює:
  з 2003 р.
Кафедра
 

теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

 

Коваленко Інна Григорівна народилась 16 вересня 1965 року в м. Ізмаїлі, Одеської області. Після закінчення спеціалізованої середньої школи у 1982 році вступила до музичного училища за спеціальністю теорія музики в м. Кишиневі (Молдова). З 1987 по 1992 рік навчалась на музично-педагогічному факультеті педагогічного університету імені А.Руссо в м. Бєлц (Молдова).

Трудова діяльність І.Г. Коваленко була пов’язана з викладанням диригентсько-хорових дисциплін у педагогічному училищі (м. Бендери, Молдова) та Ізмаїльському державному педагогічному інституті (нині Ізмаїльський державний гуманітарний університет). Працюючи з навчальним хоровим колективом зазначеного вищого навчального закладу, І.Г. Коваленко неодноразово отримувала дипломи Лауреата областного конкурсу “Таланти твої, Україно” в номінації “Кращий хоровий колектив”. У 2000 році вступила до стаціонарної аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, яку 2003 році закінчила за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика музичного навчання.

Кандидат педагогічних наук Коваленко Інна Григорівна працює на кафедрі теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування НПУ імені М.П. Драгоманова з 2003 року, з 01.09.2009 на посаді доцента. Основні навчальні дисципліни, які викладає для всіх кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр): індивідуальні заняття з хорового диригування, хоровий клас, практикум роботи з хором, магістерська асистентська практика, керування магістерськими роботами, керівництво аспірантами.  Коваленко І.Г. визначилися у власній оригінальній методиці в роботі з іноземними студентами, яка дає позитивні результати та показники. Під час керівництва  хоровим колективом іноземних студентів, проявила себе як висококваліфікований хормейстер та диригент, використовувала новітні досягнення та ідеї вітчизняної та зарубіжної музично-педагогічної думки, активно залучалися сучасні педагогічні підходи, що сприяють розвитку творчої активності та фахової креативності іноземних студентів. Доцент Коваленко І.Г. успішно займається науково-дослідною роботою. До її наукових розробок за темою дисертації – «Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін» – за період роботи в НПУ імені Драгоманова долучилися розробки з різних напрямків музично-педагогічного спрямування, викладач активно використовує тренінгові форми навчання, актуалізує інноваційні методи засвоєння відповідних хормейстерських та диригентських  умінь та навичок майбутніми педагогами-музикантами.

За період роботи на кафедрі теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Коваленко І.Г. опублікувала біля 25 наукових робіт, серед яких 16 наукових статей у фахових виданнях, два навчально-методичних посібника, методичні рекомендації для іноземних студентів з КНР, тези з наукових конференцій. Інна Григорівна веде концертно-виконавську діяльність з учбовим хоровим колективом іноземних студентів в якості художнього керівника та диригента. Приймала участь у різноманітних концертних заходах: у червні 2011 році колектив іноземних студентів виступав на офіційному державному прийомі керівника КНР Ху Цзінтау; хоровий колектив брав участь у заходах, присвячених 20 - річчю дипломатичних зв’язків між Україною і Китаєм перед представниками посольства Китаю в Україні. Хор іноземних студентів брав участь у низці концертів, серед яких концерти у Будинку вчителя,  КПІ, Лінгвістичному університеті Києва, Будинку вчених.