ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Історія створення факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського бере свій початок з 1962 року. Підготовку вчителів музики здійснювала кафедра музики на вечірньому, а згодом на педагогічному факультеті, яку очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Й.Височинська. Для більш повного забезпечення вчителями музики і співів сільських загальноосвітніх шкіл у 1965 році при педагогічному факультеті відкрився заочний музично-педагогічний факультет. Крім того, було організовано денне відділення, яке у 1970 році перетворилося в самостійний підрозділ - музично-педагогічний факультет. Його очолив доцент О.Д.Кардаш. Спочатку факультет складався із двох кафедр – теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (завідувач – доцент М.Т.Лисенко), а також методики музичного виховання, співів та хорового диригування ( завідувач – Заслужений артист України, доцент О.Д.Незовибатько). Згодом кількість кафедр зростає: створюються кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – Народний артист України, професор О.Ю.Петровський), теорії музики та постановки голосу (завідувач – Заслужений артистка України, доцент Г.С.Шоліна), гри на музичних інструментах (завідувач – Заслужений артист України, доцент В.М.Рязанцев).

З 1977 року при Інституті імені О.М.Горького діяв факультет підвищення кваліфікації викладачів музичних дисциплін педагогічних навчальних закладів СРСР. Щорічно на факультеті навчалися більше 100 викладачів музично-педагогічних факультетів та педучилищ з різних куточків країни. Тісні контакти з проблем музичної освіти здійснювались з такими країнами, як Польща, Чехословаччина (Банська Бистриця), Болгарія та ін. Провідні фахівці факультету, доктори педагогічних наук Г.М.Падалка, О.П.Рудницька, О.П.Щолокова, В.Д.Шульгіна проводили спільні дослідження з викладачами інших вузів, працівниками науково-дослідних установ із проблем музичного виховання дітей різних вікових груп на уроках музики та в позаурочний час.

За 55 років свого існування факультет підготував близько 7 тисяч вчителів музики. У різні часи на факультеті викладали такі відомі музиканти, як Народні артисти СРСР, професори С.І.Турчак, А.Ю.Мокренко, П.І.Муравський, Народний артист України, професор О.Ю.Петровський, Народні артисти України Я.І.Орлов, Є.В.Дущенко, Заслужені артисти України В.М.Рязанцев, П.І.Терпелюк та інші. У 2003 році музично-педагогічний факультет було перетворено в Інститут мистецтв як структурний підрозділ НПУ імені М.П. Драгоманова. Очолив Інститут мистецтв Герой України, дійсний член АПН України та Академії мистецтв України, Народний артист України, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський. У 2016 році факультету рішенням Вченої ради університету присвоєно його ім'я.

Сьогодні на факультеті мистецтв професійну освіту здобувають близько 700 студентів стаціонару, заочної форми навчання. Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр факультету мистецтв: теорії та методики музичної освіти хорового співу і  диригування (завідувач - доктор педагогічних наук, професор А. В. Козир), теорії та історії музики (завідувач - кандидат мистецтвознавства, професор С. Ю. Коробецька), педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства (завідувач - доктор педагогічних наук, професор О. П. Щолокова), інструментального та оркестрового виконавства (завідувач – Заслужений діяч мистецтв, професор К. А. Чеченя), хореографії (завідувач – Герой України, Народний артист України, академік М. М. Вантух), теорії та методики постановки голосу (очолює кафедру соліст Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, Народний артист України, професор  О. В. Гурець).

Сьогодні на цих кафедрах працюють 90 штатних викладачів, серед яких 1 академік, 17 докторів наук, професорів, 37 кандидатів наук та доцентів, 6 Народних, 16 Заслужених артистів та діячів мистецтв України.

Національне відродження України відкриває перед факультетом мистецтв імені Анатолія Авдєвського нові перспективі розвитку. Потужний творчий та науковий потенціал професорсько-викладацького складу факультету мистецтв є надійною запорукою успішної підготовки мистецьких кадрів.

 Структура

Підготовку фахівців на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського 6 кафедр : 

Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і  диригування

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

Кафедра теорії та історії музики

Кафедра інструментального та оркестрового виконавства

Кафедра теорії та методики постановки голосу

Кафедра хореографії

На цих кафедрах працюють 90 штатних викладачів, серед яких 1 академік, 17 докторів наук та професорів, 37 кандидатів наук та доцентів, 6 Народних артистів, 16 Заслужених артистів та діячів мистецтв України.

Вчена рада. До складу Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського входять представники дирекції, завідувачі кафедри, провідні викладачі факультету, художні керівники творчих колективів, представник профбюро, керівник педпрактикою, наставники академгруп, представники старостату і голова студентської ради.
Очолює Раду – декан факультету, доктор педагогічних наук, професор В. І. Федоришин, секретар – доцент І. К. Глазунова.

Протягом багатьох років факультет мистецтв Національного педагогічного університету імені М.  П. Драгоманова очолював уславлений музикант, видатний диригент, Герой України, генеральний директор – художній керівник і головний диригент Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки, голова Національної всеукраїнської музичної спілки, народний артист України, лауреат Державної премії СРСР і Національної премії України імені Тараса Шевченка, академік НАПН України та Академії мистецтв України, проректор-директор Інституту мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський.

Його ім’я відоме багатьом шанувальникам музичного мистецтва в усьому світі. Як один з фундаторів музичної культури незалежної України він вбачав у служінні своєму народові. Професійну музичну освіту А. Т. Авдієвський здобув на диригентсько-хоровому факультеті Одеської консерваторії ім. А. Нежданової по класу проф. К. К. Пігрова. З 1966 р. до 2016 виконував обов'язки Генерального директора, художнього керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Г.Верьовки. 35 роківА. Т. Авдієвський очолював кафедру теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, був проректором-директором Інституту мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова. Вагомий внесок зроблено А.Т.Авдієвським у розвиток національної культури України. Його наукові праці навчально-методичні посібники, репертуарно-методичні збірки, методичні рекомендації, програми ефективно використовуються в навчальному процесі ВНЗ, загальноосвітніх шкіл України тощо. За період роботи в університеті А.Т.Авдієвський підготував цілу плеяду висококваліфікованих вчителів музики та хорових виконавців. У 2016 році рішенням Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова факультету мистецтв присвоєно ім'я Анатолія Авдієвського.

Адміністрація

Декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського - заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч.

Навчався в Дрогобицькому музичному училищі (1976-1980) по класу скрипка-альт у викладачів Ріфмана Едуарда Яковича та, на сьогоднішній день майстра кращого інструменту (скрипка-альт) шостого міжнародного конкурсу скрипкових майстрів світу, Заслуженого діяча мистецтв України Пуцентело Мирослава Степановича. З 1980 по 1982 навчався в Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка на музично-педагогічному факультеті у класі Заслуженого діяча мистецтв України, всесвітньо відомого фольклориста, диригента, професора Корчинського Юліана Олексійовича. З 1982 року продовжує навчатись у Київській державній консерваторії імені П.І.Чайковського, у класі Заслуженого діяча мистецтв України, професора Щуцького Броніслава Степановича, по закінченні якої за спеціальністю скрипка-альт, отримав кваліфікації: соліст оркестру, артист камерного ансамблю, викладач.

З 1989 року працює в Національному педагогічному універститеті імені М.П.Драгоманова. Разом із камерним оркестром і кращими студентами класу створює цикл концерт-лекторіїв для школярів та юнацтва "Педагог і музика", "Українська музика у світовій класиці". 1997 р. - присвоєно вчене звання доцент кафедри гри на музичних інструментів. 1998р. - на базі НПУ імені М.П.Драгоманова, спільно із "Всеукраїнською асоціацією "Афганці Чорнобиля" презентував щорічний творчий проект "Чорнобиль - молодь буде пам'ятати"; 2005 року започаткував концерти-лекторії "Видатні українські композитори у просторі часу"; 2005 р. - за поданням Ректора університету та вченої ради університету нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (За особисті заслуги перед українським народом), Указом президента України від 20 квітня 2005р. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України". 2006р. - присвоєно вчене звання професора кафедри інструментального та оркестрового виконавства. 2006р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. За період педагогічної діяльності підготував шість лауреатів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Автор ідеї запису відеофільму концерту-лекторію "Микола Колесса - син століття" для курсів українська музика і світова художня культура. Автор ідеї та співавтор електронного підручника "Вокальні твори на слова Т.Г.Шевченка у супроводі камерного оркестру". Опубліковано 16 статей у фахових виданнях з проблем  музичної педагогіки. Зроблено більше 20 музичних редакцій творів для камерного оркестру. Видано 3 навчально-методичних посібники для ВНЗ.

Заступник декана факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського з навчально-методичної роботи кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Завадська Тетяна Миколаївна.

Завадська Т. М. працює в університеті з 1977 року на кафедрі педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства. За 30 років роботи проявила себе як висококваліфікований викладач, здібний музикант, перспективний науковець та талановитий організатор. На високому професійному рівні проводить заняття з фортепіано, концертмейстерського класу, викладає лекційний курс „Методологія та методи науково-педагогічних досліджень”, спецкурси, працює з магістрантами та аспірантами. За роки роботи вона підготувала більше 100 фахівців, які працюють не тільки в Україні, але і за її межами вчителями музики, викладачами фортепіано, концертмейстерами. Під її керівництвом студентами захищено біля 30 дипломних та магістерських робіт. Про високий методичний рівень її роботи свідчать численні перемоги студентів її класу на Всеукраїнських та Міжнародних виконавських конкурсах, фестивалях та олімпіадах – всього 10 дипломантів та лауреатів.
У 1993 році після закінчення аспірантури Т.М.Завадська захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. У 1995 році їй було присвоєно вчене звання доцента. Зараз     Завадська Т. М. працює на посаді професора кафедри. Студенти її класу здобули численні перемоги на виконавських конкурсах та фестивалях. Загальний обсяг її публікацій, що включають навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми та наукові статті, становить понад 30 др. аркушів. Систематично бере участь у конференціях з проблем музичного виховання, виступає з доповідями, рецензує кандидатські дисертації, виступає офіційним опонентом на захистах. З 2000 по 2006 Т.М.Завадська виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій. За її участю захищено близько 40 дисертаційних робіт. Т.М.Завадська входила в до групи розробників галузевого стандарту вищої освіти напряму „Педагогіка і методика середньої освіти” за спеціальністю „Музика”, вона входила до складу експертної групи департаменту МОН України з ліцензування, акредитації та нострифікації. За її безпосередньою участю як експерта за період з 2000 по 20015 роки було здійснено процедури з ліцензування та акредитації спеціальностей „Музика” та „Хореографія” у середніх та вищих педагогічних навчальних закладах Рівного, Полтави, Умані, Херсону, Харкова, Мукачево, Одеси, Мелітополя.
Т.М.Завадська нагороджена Почесним знаком „Відмінник освіти України”, Почесною грамотою МОН України, має Подяку від голови Київської міської державної адміністрації.

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат