Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування - одна з провідних кафедр факультету. З 1980 року її очолює Народний артист України, лауреат Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, академік АПН України та Академії мистецтв України, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський.

В умовах відродження національних традицій кафедра методики музичного виховання велику увагу приділяє збиранню, вивченню та виконанню музичного фольклору різних регіонів України. З цією метою створено фольклорний ансамбль “Червона калина” (керівник – доцент З.М. Корінець).

Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового свіпу і диригування організовує та проводить педагогічну практику студентів у загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях Києва, якою керуює викладач О.П.Гусаченко.

Ведуть різнобічну концертно-просвітницьку діяльність хорові колективи кафедри, які прославили університет на всю країну, ставши володарями Гран-Прі престижного національного хорового конкурсу імені М.Леонтовича: жіночий хор „Павана”, художній керівник – доцент Люмила Анатоліївна Байда; змішаний хор під керівництвом доцента Павла Андрійовича Ковалика. Народний хор „Червона калина” є лауреатом конкурсу імені П.Демуцького.

Члени кафедри активно впроваджують свої наукові дослідження в практику роботи школи й вузу, залучають студентів до творчого пошуку. Загальний обсяг наукових видань за останні 5 років на кафедрі становить 148 друкованих аркушів. З них 2 монографії, 7 навчально-методичних посібників, численні статті в журналах та наукових збірниках, авторами яких є професори С.С.Горбенко, І.О.Зеленецька, А.В.Козир, Л.О.Куненко.