alt

Завідувач кафедри фортепіанного виконавства та художньої культуридоктор педагогічних наук, професор Ольга Пилипівна Щолокова. Вона розробила культурологічний напрямок мистецької освіти, є членом методичної комісії Міністерства освіти та членом спеціалізованих Вчених рад з проблем мистецької освіти. Автор монографії “Основи професійної підготовки майбутнього вчителя до художньо-естетичного виховання школярів” та численних науково-теоретичних та практичних розробок.

Викладачі кафедри забезпечують високий рівень фортепіанної підготовки: вихованці професорів та доцентів Тетяни Миколаївни Завадської, Наталії Ігорівни Лисіної, Таміли Іванівни Гризоглазової, старшого викладача Ірини Леонідівни Жуковської неодноразово ставали лауреатами та дипломантами всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

alt Кафедра не тільки відряджає своїх вихованців для участі у різноманітних конкурсах, а й запроваджує свої. У 2006 році кафедрою започатковано Міжнародний конкурс піаністів серед студентів педагогічних навчальних закладів “Art-Klavier”. Мета конкурсувиявлення та підтримання обдарованої молоді, популяризація кращих творів сучасних композиторів різних національних шкіл та світової класики, обмін науково-методичним досвідом фортепіанного виконавства. З моменту заснування конкурс традиційно проводиться раз на на два роки. За роки існування в ньому взяли участь виконавці з України, Росії, Білорусі, Польщі, Китаю. Цей конкурс став не лише яскравою подією в житті Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, але й усього культурно-освітнього простору України.

Дієвою формою профорієнтаційної роботи кафедри є проведення виконавських конкурсів-фестивалів учнів дитячих музичних шкіл на базі Інституту мистецтв. Перший такий фестиваль-конкурс “ПРОЛІСОК” відбувся у квітні 2009 року за ініціативи доктора наук, професора О.П.Щолокової, якій вдалося об’єднати навколо фестивалю різні кафедри Інституту. За роки існування цього фетивалю-кокурсу у ньому взяло участь близько 300 юних музикантів міста Києва.

Професорсько-викладацький склад кафедри має значний науковий потенціал. За останні роки вийшли з друку монографії, навчальні посібники та підручники: “Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів” Г.М.Падалки, “Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя” О.П.Щолокової, "Світова художня культура: від первісного суспільства до початку середньовіччя", "Методика викладання світової художньої культури", підручник для 1-го класу "Музика", "Українська фортепіанна музика першої половини ХХ століття", "Українська фортепіанна музика: Педагогічний репертуар для дітей та юнацтва" серії "Забуті імена" у 3-х частинах, "Хрестоматія фортепіанних творів українських композиторів" у 2-х частинах.

Кафедра здійснює базову підготовку студентів зі спеціалізації „Художня культура”. Культурологічна підготовка вихованців Інституту формує їх професійні знання у різноманітних галузях мистецтва, розвиває художнє мислення та світогляд.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ: основний музичний інструмент, спецкурс з основного музичного інструменту, ансамбль і концклас, додатковий музичний інструмент, гра на музичному інструменті, музична психологія, оглядові лекції з художньої культури, історія світової художньої культури, методика викладання художньої культури, основи наукових музично-педагогічних досліджень, методологія і методи науково-педагогічних досліджень, наукові засади підготовки вчителя музики, педагогіка мистецтв, художньо-педагогічна інтерпретація, спецкурс за кваліфікацією, практикум за кваліфікацією, методика викладання дисципліни кваліфікації у вузі, асистентська (магістерська) практика, педагогічна практика з художньої культури, педагогічна практика в школі з музики та художньої культури, педагогічна практика в школі з хореографії і художньої культури.