Додаток 1

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Порядок формування вибіркової складової на 2018/2019 н.р.

 

Кафедра

Назва дисципліни

Шифр дисципліни або цикл підготовки

Інформація по дисципліні

Форма навчання (денна, заочна, вечірня)

Шифри груп, студенти яких повинні її обрати (відповідно до запланованих академічних груп 2017/2018 н.р.)

Web-посилання на анотацію дисципліни на веб-сторінці факультету у форматі http://...

Загальна        кількість годин

Семестри вивчення за   навчальним             планом

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Гра на фортепіано

ВВ2.3.1

180

1,2,3,4,5

денна

   

Оркестрового виконавства

Гра на народному інструменті

ВВ2.3.1

180

1,2,3,4,5

денна

   

Теорії та історії музики

Основи теорії музики

ВВ2.3.1.2

90

1

денна

   

Музична грамота

ВВ2.3.1.2

90

1

денна

   

Теорії та методики музичної   освіти, хорового співу і диригування

Основи диригентського мистецтва

ВВ2.3.1.3

90

4

денна

13 ххк

 

Основи хорового диригування

ВВ2.3.1.3

90

4

денна

13 ххк

 

Теорії та методики музичної   освіти, хорового співу і диригування

Практикум з англомовного

фольклору

ВВ2.1.1

90

4

денна

11гр,13ххк

 

Філософії

Логіка

ВВ2.1.1

90

4

денна

11гр,13ххк

 

КК

Культурологія

ВВ2.1.1

90

4

денна

11гр,13ххк

 

КК

Релігієзнавство

ВВ2.1.2

90

5

денна

21мхк,22ххк

 

ТІДП

Правознавство

ВВ2.1.2

90

5

денна

21мхк,22ххк

 

Етики та естетики

Колір як естетичне явище

ВВ2.1.2

90

5

денна

21мхк,22ххк

 

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Хорове аранжування

ВВ2.1.3

90

8

денна

31мхк,32ма, 33ххк

 

КК

Риторика

ВВ2.1.3

90

8

денна

31мхк,32ма, 33ххк

 

ПДУ

Політологія

ВВ2.1.3

90

8

денна

31мхк,32ма, 33ххк

 

Біології

Вікова фізіологія

та валеологія

ВВ2.2.1

90

4

денна

11гр,13ххк

 

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Дитяче

хорове виховання

ВВ2.2.1

90

4

денна

11гр

 

КХГ

Режисура хореографії

ВВ2.2.1

90

4

денна

13ххк

 

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Музична психологія

ВВ2.2.2

90

6

денна

21мхк,22ххк

 

МБВООЖЗ

Основи медичних знань

ВВ2.2.2

90

6

денна

21мхк,22ххк

 

ІСТ

Інформаційні технології професійної галузі

ВВ2.2.3

90

7

денна

31мхк,32ма, 33ххк

 

КСОЦ

Соціологія

ВВ2.2.3

90

7

денна

31мхк,32ма, 33ххк

 

ТМПГ

Постановка голосу

ВВ2.3.1

255

1,2,3,4,5,   6,7,8

денна

11гр ,21мхк, 31мхк,32ма

 

Вокал

ВВ2.3.1

255

1,2,3,4,5,   6,7,8

денна

11гр ,21мхк, 31мхк,32ма

 

ППВШ

Організація управління навчальним процес. у ВНЗ

ВВ2.1.01

90

3

денна

100осв,100кул,105мх

 

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Історія гуманізації    мистецької освіти

ВВ2.1.01

90

3

денна

100осв,100кул,105мх

 

ППВШ

Освітня інноватика у ВШ

ВВ2.1.01

90

3

денна

100осв,100кул, 205мх

 

ПТ

Основи професіоналізму викладача ВШ

ВВ2.2.01

90

3

денна

100осв,100кул,105мх

 

ІСТ

Інформаційні технології у професійній діяльності

ВВ2.2.01

90

3

денна

100осв,100кул,105мх

 

ППВШ

Організація управління навчальним процес. у ВНЗ

ВВ2.1.01

90

3

денна

101кулмхк,   102кулмп,103кулма, 104кулмр,106ххк

 

КЕЕ

Етика науковця

ВВ2.1.01

90

3

денна

101кулмхк,   102кулмп,103кулма, 106ххк

 

ППВШ

Освітня інноватика у ВШ

ВВ2.1.02

90

3

денна

101кулмхк,   102кулмп,103кулма, 106ххк

 

ПТ

Основи професіоналізму викладача ВШ

ВВ2.1.02

90

3

денна

101кулмхк,   102кулмп,104мр,   103кулма,106мх

 

ППВШ

Зарубіжні освітні системи

ВВ2.2.01

90

3

денна

101кулмхк,102кулмп,   103кулма,106мх

 

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Основи художньої творчості

ВВ2.2.01

90

3

денна

101кулмхк,102кулмп,   103кулма,     104кулмр,106мх

 

ІСТ

Інформаційні технології у професійній діяльності

ВВ2.2.02

90

3

денна

101кулмхк, 102кулмп,   103кулма,106мх

 

Теорії та методики музичної освіти,хорового співу і диригування

Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ

ВВ2.2.02

90

3

денна

101кулмхк,102кулмп, 103кулма,   104кулмр,106мх

 

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Шифри академічних
груп (відповідно до
запланованих у
2017/2018 н.р.)

Кількість дисциплін для вибору у семестрі

І півріччя

ІІ півріччя

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3

     

1

   

2

     

1

     
     

2

   

1

11гр

   

1

1

1

1

13ххк

   

2

1

1

2

21мхк

1

 

1

 

1

1

22ххк

1

 

1

 

1

 

31мхк,32ма

 

1

1

1

 

1

33ххк

 

1

 

1

   

100осв,100кул,105мх

1

1

       

101мм, 106мх

2

2

       
             
             
             
             
             
             
             
             

Начальник навчально-методичного центру                                                                                                                  Т. О. Олефіренко

Додаток 1

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Порядок формування вибіркової складової на 2018/2019 н.р.

Кафедра

Назва дисципліни

Шифр дисципліни або цикл підготовки

Інформація по дисципліні

Форма навчання (денна, заочна, вечірня)

Шифри груп, студенти яких повинні її обрати (відповідно до запланованих академічних груп 2017/2018 н.р.)

Web-посилання на анотацію дисципліни на веб-сторінці факультету у форматі http://...

 

Загальна        кількість годин

Семестри вивчення за   навчальним             планом

 

денна

заочна

денна

заочна

 

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Гра на фортепіано

ВВ2.3.1

180

1,2,3,4,5

денна

         

Оркестрового виконавства

Гра на народному інструменті

ВВ2.3.1

180

1,2,3,4,5

денна

         

Теорії та історії музики

Основи теорії музики

ВВ2.3.1.2

90

1

денна

         

Музична грамота

ВВ2.3.1.2

90

1

денна

         

Теорії та методики музичної   освіти, хорового співу і диригування

Основи диригентського мистецтва

ВВ2.3.1.3

90

4

денна

 

13 ххк

     

Основи хорового диригування

ВВ2.3.1.3

90

4

денна

 

13 ххк

     

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Практикум з англомовного

фольклору

ВВ2.1.1

90

4

денна

 

11гр,13ххк

     

Філософії

Логіка

ВВ2.1.1

90

4

денна

 

11гр,13ххк

     

КК

Культурологія

ВВ2.1.1

90

4

денна

 

11гр,13ххк

     

КК

Релігієзнавство

ВВ2.1.2

90

5

денна

 

21мхк,22ххк

     

ТІДП

Правознавство

ВВ2.1.2

90

5

денна

 

21мхк,22ххк

     

Етики та естетики

Колір як естетичне явище

ВВ2.1.2

90

5

денна

 

21мхк,22ххк

     

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Хорове аранжування

ВВ2.1.3

90

8

денна

 

31мхк,32ма, 33ххк

     

КК

Риторика

ВВ2.1.3

90

8

денна

 

31мхк,32ма, 33ххк

     

ПДУ

Політологія

ВВ2.1.3

90

8

денна

 

31мхк,32ма, 33ххк

     

Біології

Вікова фізіологія

та валеологія

ВВ2.2.1

90

4

денна

 

11гр,13ххк

     

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Дитяче

хорове виховання

ВВ2.2.1

90

4

денна

 

11гр

     

КХГ

Режисура хореографії

ВВ2.2.1

90

4

денна

 

13ххк

     

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Музична психологія

ВВ2.2.2

90

6

денна

 

21мхк,22ххк

     

МБВООЖЗ

Основи медичних знань

ВВ2.2.2

90

6

денна

 

21мхк,22ххк

     

ІСТ

Інформаційні технології професійної галузі

ВВ2.2.3

90

7

денна

 

31мхк,32ма, 33ххк

     

КСОЦ

Соціологія

ВВ2.2.3

90

7

денна

 

31мхк,32ма, 33ххк

     

ТМПГ

Постановка голосу

ВВ2.3.1

255

1,2,3,4,5,   6,7,8

денна

 

11гр ,21мхк, 31мхк,32ма

     

Вокал

ВВ2.3.1

255

1,2,3,4,5,   6,7,8

денна

 

11гр ,21мхк, 31мхк,32ма

     

ППВШ

Організація управління навчальним процес. у ВНЗ

ВВ2.1.01

90

3

денна

 

100осв,100кул,       105мх

     

Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Історія гуманізації    мистецької освіти

ВВ2.1.01

90

3

денна

 

100осв,100кул,       105мх

     

ППВШ

Освітня інноватика у ВШ

ВВ2.1.01

90

3

денна

 

100осв,100кул,       205мх

     

ПТ

Основи професіоналізму викладача ВШ

ВВ2.2.01

90

3

денна

 

100осв,100кул,       105мх

     

ІСТ

Інформаційні технології у професійній діяльності

ВВ2.2.01

90

3

денна

 

100осв,100кул,       105мх

     

ППВШ

Організація управління навчальним процес. у ВНЗ

ВВ2.1.01

90

3

денна

 

101кулмхк,   102кулмп,103кулма, 104кулмр,106ххк

     

КЕЕ

Етика науковця

ВВ2.1.01

90

3

денна

 

101кулмхк,   102кулмп,103кулма, 106ххк

     

ППВШ

Освітня інноватика у ВШ

ВВ2.1.02

90

3

денна

 

101кулмхк,   102кулмп,103кулма, 106ххк

     

ПТ

Основи професіоналізму викладача ВШ

ВВ2.1.02

90

3

денна

 

101кулмхк,   102кулмп,104мр,   103кулма,106мх

     

ППВШ

Зарубіжні освітні системи

ВВ2.2.01

90

3

денна

 

101кулмхк,     102кулмп,   103кулма,106мх

     

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Основи художньої творчості

ВВ2.2.01

90

3

денна

 

101кулмхк,102кулмп,     103кулма,   104кулмр,106мх

     

ІСТ

Інформаційні технології у професійній діяльності

ВВ2.2.02

90

3

денна

 

101кулмхк,     102кулмп,   103кулма,106мх

     

Теорії та методики музичної освіти,хорового співу і диригування

Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ

ВВ2.2.02

90

3

денна

 

101кулмхк,102кулмп, 103кулма,   104кулмр,106мх

     
                       

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Шифри академічних
груп (відповідно до
запланованих у
2017/2018 н.р.)

Кількість дисциплін для вибору у семестрі

І півріччя

ІІ півріччя

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3

     

1

   

2

     

1

     
     

2

   

1

11гр

   

1

1

1

1

13ххк

   

2

1

1

2

21мхк

1

 

1

 

1

1

22ххк

1

 

1

 

1

 

31мхк,32ма

 

1

1

1

 

1

33ххк

 

1

 

1

   

100осв,100кул,105мх

1

1

       

101мм, 106мх

2

2

       
             
             
             
             
             
             
             
             

Начальник навчально-методичного центру                                                                                                                  Т. О. Олефіренко