На даний час Інститут мистецтв здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "БАКАЛАВР", "СПЕЦІАЛІСТ", "МАГІСТР" за спеціальностями:

"Музичне мистецтво". Спеціалізації: "Художня культура", "Практична психологія", "Регент церковного хору", "Англійська мова".
"Хореографія". Спеціалізація "Художня культура".

Випускникам надаються такі кваліфікації:

бакалавр – вчитель музики; вчитель хореографії;
спеціаліст – вчитель музики та художньої культури; вчитель музики та практичний психолог; вчитель музики та регент церковного хору; вчитель музики та англійської мови; вчитель хореографії та художньої культури;
магістр – викладач (музичного інстурменту, диригентсько-хорових дисциплін, вокалу, музично-теоретичних дисциплін, методики музичного виховання), вчитель музики та працівник за обраною спеціалізацією (художня культура, практична психологія у закладах освіти, церковний спів, англійська мова); балетмейстер-викладач (класичного танцю, народно-сценічного танцю), вчитель хореографії та художньої культури.

В Інституті мистецтв працює спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика навчання (музика і музичне виховання), головою якої є доктор педагогічних наук, професор Галина Микитівна Падалка. Це дає змогу навчатися в аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова за даним профілем та захищати дисертації на здобуття доктора (кандидата) наук.

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат  

   

On-Line відвідувачів  

На сайті 149 гостей та користувачі відсутні