Освітні послуги -

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

АНТОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НАРОДОЗНАВСТВО І ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ

 АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Гра на народних інструментах

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю

024- Хореографія

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат