Музичне мистецтво

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НПУ імені М.П.Драгоманова

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

"Затверджено"                                                                                                                   "Рекомендовано"

На засіданні приймальної комісії                                                            Вченою радою

НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Факультету мистецтв

Протокол № 4 від "_30_" березня 2017р.                                                Протокол № 8 від 29.03.17р.

Голова приймальної комісії                                                                    Голова Вченої ради

_________ Андрущенко В.П.                                                                ________ Федоришин В.І.

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат  

   

On-Line відвідувачів  

We have 121 guests and no members online