Анотація навчальної дисципліни

"ПРАВОЗНАВСТВО"

Мета курсу: забезпечити засвоєння студентами цілісного розуміння процесу формування парадигми  вчень про державу і право на тлі історичного  розвитку світової цивілізації.

 

Завдання курсу:

 на основі здобутих студентами знань сформувати в них сучасний юридичний світогляд;

 виробити загально-теоретичне і практичне правове мислення;

 закласти теоретичну та концептуально - правову основу для подальшого вивчення інших галузей права та поглиблення отриманих знань.

Тематика курсу:

Тема 1. Виникнення та розвиток держави і права.

Тема 2. Конституційне право України.

Тема 3. Цивільне право України.

Тема 4. Сімейне право України.                                  

Тема 5. Трудове право України.

Тема 6. Кримінальне право України.