Абітурієнт - 2017

Молодший спеціаліст

Details

Програма фахового випробування (співбесіди)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі

освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

галузь знань: 01 – Освіта

спеціальність (напрям підготовки): 014 – Середня освіта (Музичне мистецтво)

Молодший спеціаліст

ПРОГРАМА З МУЗИКИ

Для спеціальності: 014 – Середня освіта (Музичне мистецтво)

для здобуття ступеня бакалавра

на базі молодшого спеціаліста

(муз. школа, муз. коледж, училище культури)

(2 роки навчання)

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти творче випробування з:

$11.      Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

$12.      Вокального випробування.

$13.      Сольфеджіо, теорії та музичної літератури.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

$11.      Під час проведення іспитів з основного інструменту абітурієнти повинні продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

$12.      Виразне виконання вокального твору під власний акомпанемент таукраїнської народної пісні без супроводу (a capella).

$13.      З сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури абітурієнтам необхідно показати навички написання музичного диктанту, вміння запису музики на слух та визначення на слух всіх елементів музичного мовлення.

Гра на музичних інструментах

ФОРТЕПІАНО

Абітурієнт повинен виконати:

1.      Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність - И.С.Бах «Триголосні інтенції». Прелюдії та фуги з «Добре темперованого клавіру», Частини з сюїти).

2.      Твір великої форми (приблизна складність - И.Гайдн, В.А.Моцарт. Сонати за вибором І частина або всі інші; Л.В.Бетховен. Сонати приблизної складності - №№ 1, 5, 6, 9, 25 або інші).

3.      П'єса кантиленного характеру українського, російського абозарубіжного композитора. Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність - К.Черні,опус 299,1.Крамер).

БАЯН, АКОРДЕОН

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників муз. коледжів:

1.      Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність – И.С.Бах. ДТК. Прелюдія та фуга).

2.      Твір великої форми (приблизна складність - В.Золотарьов. Соната №2. В.Кусяков. «Осінні за малюнки», А.Білошицький. Партита № 3).

3.      П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Л.Ревуцький.Прелюд. К.Мясков. Поема. Ф.Мендельсон. Пісня без слів). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – В.Семьонов. Фантазія на тему пісні Я. Френкеля «Калина красная». О.Наюнкін. Фантазія на 2 російські теми.М.Різоль. Концертні варіації на тему укр.нар.пісні «Дощик»).

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Прелюдія та фуга з циклу «8 маленьких прелюдій та фуг»).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - І.Яшкевич. «Сонатина в старовинному стилі» В.Золотарьов. «Дитяча сюїта», одна з сюїт на вибірА.Білошицький. Сюїта «Пори року»).
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність П.Чайковський. «Пісня без слів». В.Косенко. «Мелодія» Ю.Щуровський. «Романс». В.Зубицький. «Коломийки»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність - М.Різоль.«Фантазія на теми укр.нар.пісень та танців». В.Іванов. Варіації на тему рос.нар.пісні «Посею лебеду на берегу»).

СКРИПКА

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

 1. Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 2. Alemanda, Giga).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Шпор. Концерт № 9, 11). П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Ф.Крейснер (в стилі Г.Пуньяні) «Прелюдія і Аллегро»).
 3. П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Левицький. «Українська рапсодія»).

Для випускників муз. коледжів:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 3. Govote en Ronde у. Соната № 1. Adagio, Presto).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром, e-moll. К.Сен-Санс. Концерт № 23.В.А.Моцарт. Концерт № 3, 4, 5. М.Брук. Концерт № 1.
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Н.Паганіні. «Контабіле». Б.Лятошинський. «Мелодія»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – М. де Фалья. «Іспанський танець»).

БАНДУРА

Абітурієнт повинен виконати:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність - Й.С.Бах. «Прелюдія» до-мажор.Й.С.Бах. «Сіціліана». М.Дремлюга. «Прелюдія і фуга»).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Г.Гембера. «Варіації на тему укр. нар. пісні «Марина». К.Мясков. «Концертна п'єса для бандури та фортепіано» на тему укр. нар. пісні «Вечір на дворі». В.Петренко «Сонатина» на тему укр. нар. пісні «Ой, важу я, важу»).
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність – М. Дремлюга. «Романс». М.Лисенко. «Хвилина розпачу»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – О.Незовибатько. «Прелюдія»).

ГІТАРА

Абітурієнт повинен виконати:

1.      Поліфонічний твір у перекладі для гітари (приблизна складність -Й.С.Бах. Прелюдія та фуга ля-мінор. Adagio і Fuga-allegro з «Sonata for violin Solo №l BWV10017).

2.      Твір крупної форми (приблизна складність - К. Смага. Варіації на тему російської народної пісні «Вот мчится тройка почтовая». М.Висоцький. Варіації на тему російської народної пісні «Ах ты, матушка, голова болит»).

3.      П'єса кантиленного характеру (приблизна складність– оригінальний твір для гітари /наприклад, А. Барріос. Vals Op.8, №4. Ф.Сор. Rondo з «Grande Sonate», op. 22). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – Н. Альфонсо. Етюд для Ільзи Альфонсо. Е.Пухоль. Джміль).

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики

15 хвилин.

Сольфеджіо, гармонія та історія музики

Письмово

1.      Двоголосний поліфонічний диктант в різних ключах з відхиленням або модуляцією.

2.      Слуховий аналіз:

§  гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією: записати лінію баса та вказати акорди;

§  визначити на слух акорди в нескладному музичному прикладі.

3.      Завдання з гармонії:  гармонізувати запропоновану мелодію з відхиленнями або модуляцією.

 1.  Завдання з історії музики:  визначити автора, назву популярного музичного твору та його основні теми в процесі прослуховування (див. окремий список).

Усно

1.      Читання з листа двоголосного прикладу:

       §  один голос співати другий грати (приблизна складність – І.Способін «Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие» № 90-112).

2.      Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр. нар. пісні або до мелодії дитячої пісні та просольфеджувати. Орієнтовні зразки пісень:

       §  «Вийшли в поле косарі»;

       §  «Ой під вишнею»;

       §  «Цвіте терен»;

       §  «Ой джиґуне, джиґуне»;

       §  «Ніч яка місячна».

Дитячі пісні В.Шаїнського, Г.Гладкова, Є.Крилатова, Д.Кабалевського, А.Мигай, Ж.Колодуб, Б.Фільц, Ю.Рожавська, М.Дремлюги, О.Злотника.

3.      Зробити гармонічний аналіз мініатюри з дитячих альбомів відомих композиторів: П.Чайковський «Дитячий альбом». Р.Шуман «Альбом для юнацтва», В.Косенко «24 дитячих п’єси». С.Прокоф’єв «дитяча музика» (12 п’єс) тощо.

4.  Дати лаконічну відповідь на запитання про життя та творчість одного з найвідоміших композиторів (див. окремий список).

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – одна година (60 хвилин).

СПИСОК МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Дакен. «Зозуля».

И.С.Бах. Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга до-мінор №2. Токата і фуга ре-мінор.

Й.Гайдн. Симфонія № 103 (з тремоло литавр, основні теми 1-ї частини).

В.А.Моцарт. Симфонія № 40 соль-мінор; експозиція І частини. Увертюра до опери «Весілля Фігаро». Симфонія № 41 «Юпітер» (1 частина). Соната ля мажор (1 частина).

Л.В.Бетховен. Симфонія № 5 до-мінор. Фінал симфонії № 9 (хоровий фрагмент); соната № 14; соната № 8 ч. 1. Увертюра «Егмонт». Симфонія №3 «Героїчна» мі-бемоль мажор 1частина (головна партія), 4 частина (тема варіацій). Симфонія №6 «Пасторальна» 1 частина.

Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром 1 частина.

Ф.Шуберт. «Незакінчена симфонія» сі мінор 1 частина. «Форель». Серенада.

Ф.Шопен. Вальс № 7 до діез мінор. Етюд № 12 до-мінор. Ноктюрн до мінор.

Ф.Ліст. Угорська рапсодія № 2.

Ж.Бізе. Хабанера з опери «Кармен».

Е.Гріг. «Ранок» з сюїти «Пер Гюнт»; пісня Сольвейг.

М.Равель. «Болеро».

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

С.Гулак-Артемовський: Романс Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм»; дует Одарки й Карася з опери «Запорожець за Дунаєм».

М.В.Лисенко: «Віють вітри» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); «Ой, я - дівчина Наталка» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); інтродукція до опери «Тарас Бульба».

М.Д.Леонтович: «Щедрик», «Дударик».

К.Г.Стеценко: «Вечірня пісня» на слова Т.Г.Шевченка.

Б.М.Лятошинський: «Осінь» на слова О.С.Пушкіна.

РОСІЙСЬКА МУЗИКА

М.І.Глінка: Увертюра до опери «Руслан і Людмила»; арія Сусаніна з 4 д. Опери «Іван Сусанін»; Вальс-фантазія»; «Я пам'ятаю мить чудову» на слова О.С.Пушкіна.

М.А.Римський-Корсаков: Симфонічна сюїта «Шехеразада» (1ч.).

П.І.Чайковський: Вступ до опери «Євгеній Онєгін»; арія Ленського (картина 5 опери «Євгеній Онєгін»); Перший концерт для фортепіано з оркестром – І, III ч.; «Танець маленьких лебедів» з балету «Лебедине озеро»; «Вальс квітів» з балету «Лускунчик»; «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

С.В.Рахманінов: Другий концерт для фортепіано з оркестром (1ч.).

КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ

С.С.Прокоф'єв: Танець лицарів з балету «Ромео і Джульєтта». Д.Д.Шостакович: Сьома симфонія (1ч.).

А.І.Хачатурян: Вальс із музики до драми Лєрмонтова «Маскарад». І.О.Дунаєвський: Марш із кінофільму «Веселі хлоп'ята»; «Шкільний вальс» на слова М.Матусовського.

СПИСОК КОМПОЗИТОРІВ

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

Й.С.Бах (1685-1750), Франц Шуберт (1794-1828), В.А.Моцарт (1756-1791), Фредерік Шопен, (1810-1849),

Йозеф Гайдн (1732-1809), Роберт Шуман (1810-1856), Л. ван Бетховен (1770-1827), Ференц Ліст (1811-1886)

Дж. Верді (1813-1901)

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

С.С.Гулак-Артемовський (1813-1873), Л.М.Ревуцький (1889-1977).М.В.Лисенко (1842-1912),     Б.М.Лятошинський (1894-1968), М.Д.Леонтович (1877-1921), С.П.Людкевич (1879-1979), К.Г.Стеценко (1882-1922), В.С.Косенко (1896-1938)

РОСІЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

М.І.Глінка (1801-1857), М.П.Мусоргський (1839-1881), П.І.Чайковський (1840-1893)                              О.П.Бородін (1833-1877), М.А.Римський-Корсаков (1844-1908), С.В.Рахманінов (1873-1943)

КОМПОЗИТОРИ XXСТОЛІТТЯ:

С.С.Прокоф'єв (1891-1953), Д.Д.Шостакович (1906-1975), С.В.Свірідов (1915-1998)


Вокальне випробування

Абітурієнт повинен виконати два різнохарактерних вокальних твори за формою і змістом:

 1. Пісня під власний акомпанемент (приблизна складність – К.Стеценко «Плавай, плавай. Лібиденько»; П.Майборода «Стежина», «Пісня про вчительку»; А.Пашкевич «Мамина вишня»; Я.Стеценко «Зоре моя вечірня»; Е.Гріг «Захід сонця»; О.Колодуб «Вишиванка»).
 2. Пісня без супроводу (a capella) (приблизна складність – укр. нар. пісні та їх обробки: В.Заремба «Дивлюсь я на небо»; В.Косенко «Взяв би я бандуру»; О.Чишко «Дощик, дощик»; М.Віленський «У вишневому садочку», «Стоїть явір над водою»).

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики – 10 хвилин.

Загальна тривалість відповіді з творчого конкурсу з музики - 30 хвилин на одного абітурієнта.

 

 

         Творчий конкурс з музики

Інститут Мистецтв

НПУ імені М.П.Драгоманова

(освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)  014 ‒ Середня освіта (Музичне мистецтво)

Критерії оцінки знань і вмінь абітурієнта на творчому конкурсі

(загальний обрахунок рейтингової оцінки за 200-х бальною системою)

ПИСЬМОВО

Сольфеджіо, теорія музики та музична література

( 80 балів)

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – 40 хвилин на письмовий цикл та 15 хвилин на усний тощо.

 

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

I

1.

2.

Теоретичний блок

Двохголосний поліфонічний диктант

Слуховий аналіз

Гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією

Визначення акордів в муз. прикладі

Написаний без помилок.

В цілому написаний, але з  незначними неточностями в мелодії.

Невірно визначений розмір, інтонаційні та ритмічні помилки.

Велика кількість помилок або диктант ненаписаний.

Вірно записана лінія баса та вказані акорди

Бал визначається у відповідності до правильності відповіді

Бал визначається у відповідності до кількості вірно визначених акордів

Бал визначається у відповідності до кількості правильних відповідей.

15

10

4-5

3-4

3-1

5

2

1

1

II.

Завдання з гармонії

Гармонізація мелодії

Вірно зроблена гармонізація мелодії, правильно визначені відхилення та модуляція.

В цілому вірна гармонізація з незначними неточностями в мелодії

Бал визначається в залежності від кількості помилок.

15

5

5

5

III.

З історії музики

(прослуховування муз. творів)

Вірно визначені автори, назви 3-х муз. творів та їх основні теми

Вірно визначені автори і назви 2-х муз. творів

Вірно визначений автор і назва одного музичного твору.

10

4

3

3

 

Загальна кількість балів за письмову частину

 

40

УСНО

(40 балів)

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

Кільк

ість

набраних

балів

1.

Читання з листа двохголосного прикладу

Інтонаційно вірно виконана мелодія

Є окремі інтонаційні неточності

15

10-15

7-9

2.

Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр.нар.пісні та просольфеджувати

Інтонаційно чисто виконана мелодія пісні та вірно підібраний акомпанемент

Є окремі помилки в акомпанементі та при інтонуванні мелодії пісні

15

10-15

7-9

3.

Гармонічний аналіз мініатюри з дитячих альбомів

Вірно зроблений гармонічний аналіз твору

Є окремі неточності у гармонічному аналізу

Бал визначається від кількості зроблених помилок

5

3

2

 

Музикознавча відповідь про життя і творчість одного із композиторів

Творчий підхід щодо відповіді про життя творчість композитора

Відповідь має з неточностями

5

3

2

 

Загальна кількість балів за усну частину

 

40

 

Загальна кількість балів

 

80

Вокальне випробування(40 балів)

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики –

10 хвилин.

Різнохарактерні

вокальні твори за формою і змістом

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I

Виконання пісні під власний акомпанемент

 1. Здоровий голосовий

апарат.

2. Початкові вокальні

дані.

3. Чистота інтонації.

4. Співвідношення

звучання мелодії та

акомпанементу.

5. Артистистичне

виконання твору.

3

5

5

2

5

20

II

Виконання пісні без супроводу

(a capella)

 1. Здоровий голосовий

апарат.

2. Співацька постава.

3. Чистота інтонації.

4. Початкові вокально-технічні навички

(дихання,

звуковедення, чітка

дикція та співацька

артикуляція).

 1. Артистистичне

виконання твору.

3

5

5

2

5

20

 

Загальна кількість балів

 

40

Гра на музичних інструментах

(80 балів)

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики – 15 хвилин.

 

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I.

П’єса чи етюд

технічного спрямування,

або п’єса кантиленного

характеру

1. Чіткість і рівність виконання.

2. Темпово-ритмічна стабільність.

3. Художнє виконання твору.

4. Відчуття форми.

5. Володіння педалізацією.

6. Інтонування звучання

5

5

10

5

5

5

35

II.

Поліфонічний твір

(дво або триголосний)

1. Співвідношення голосів.

2. Відчуття форми твору.

3. Якість звуковидобування.

5

5

5

________

15

III.

Твір великої форми

(соната, варіації)

 1. Переконлива інтерпретація

музичного твору.

 1. Врахування стильових

особливостей твору.

3. Якість звуковидобування.

4. Технічна досконалість.

10

10

5

5

30

     

80

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з творчого конкурсу набрав від 0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова.

            Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування (творчого конкурсу) виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки та колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

 

Subcategories

 • Програми вступного випробування
  Article Count:
  2
  • Музичне мистецтво
   Article Count:
   2
  • Хореографія
   Article Count:
   0
   • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" (на основі повної загальної середньої освіти)

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

    Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

    Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

    «Затверджено»

    на засіданні приймальної комісії

    НПУ імені М.П.Драгоманова

    протокол №___ від «___»_________р.

    Голова приймальної комісії

    ________________ Андрущенко В.П.

    «Рекомендовано»

    Вченою Радою факультету мистецтв

    імені Анатолія Авдієвського

    протокол № ___від «__»_____р.

    Голова Вченої Ради

    ___________ Федоришин В.І.

    ПРОГРАМА

    творчого конкурсу

    з хореографії (співбесіда)

    для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

    При вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр»

    на базі повної загальної середньої освіти

    напрям підготовки 024 Хореографія

    КИЇВ – 2020

    ПРОГРАМА З ХОРЕОГРАФІЇ

    На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову підготовку.

    Підготовка бакалавра з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

    Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських умінь з хореографії.

    До проведення іспитів проводиться обов’язкове консультування з класичного, народно-сценічного та українського танців, яке передбачає групові (10-12 осіб) вправи, загальним часом 4-8 годин (в розрахунку 5 хвилин на одного абітурієнта загалом). Іспит з класичного танцю – 1 година на групу, іспит з народно-сценічного танцю – 1 година на групу, показ хореографічних композицій та творче завдання – 15 хвилин на студента.

    Програма випробування включає:

    І ТУР

    1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису класичного танцю:

       основні позиції ніг;

       основні позиції рук;

       напівприсідання й повне присідання /plie/;

       вправи на розвиток рухливості стопи /battementtendu/;

       маленькі кидки /battementtendujete/;

       низькі й високі розвороти ноги /battementfondu/;

       ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

       колові рухи по підлозі /ronddejambeparterre/;

       піднімання ноги під кутом 900 /battementdeveloppe, releve lent/;

       великий кидок ногою на 900 /grandbattement/;

       перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

       переступання з ноги на ногу /pas   debourree/;

       вправи для рук /port-de-bras/;

       вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /tempslie/;

       пози класичного танцю;

       allegro (стрибки) - tempsleve sauté,   shangement de pieds,   pas eshappe,   pas assemble,   pas balance,   sissonne fermee,   pas jete;

       елементи віртуозної техніки (індивідуально).

    Елементи екзерсису народно-сценічного танцю:

    – каблучні вправи (іспанські „сапатеадо”, російські „дробі”);

    – позиції рук та ніг, в народно-сценічному танці;

    – елементи екзерсису українського народного танцю;

    – оберти в українському танці;

    – віртуозна техніка (індивідуально).

    2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.

    3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

    Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

    — відображення явищ навколишнього життя й природи;

    — акторські завдання;

    — танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

    $1     уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/.

    4. Загальні питання з хореографії

    Питання з класичного танцю:

    -         позиції рук та ніг у класичному танці;

    -         пози в класичному танці;

    -         положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

    -         форми port-de-brass;

    -         поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової).

    Питання з народно-сценічного танцю:

    -         позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

    -         різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

    -         регіональний поділ українських народних танців;

    -         назвати та показати основні рухи українського танцю.

    Назвати провідних українських танцівників.

    Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

    Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

    Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

    Назвати балети на українську тематику.

    Назвати балети П.І.Чайковського.

    Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

    Назвати постановки балетів А.Ф.Шекери.

    Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

    Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

    Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.

    Критерії оцінювання творчого конкурсу абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

    За шкалою університету

    Визначення

    Характеристика відповідей абітурієнта

    Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцю

    Виконавські здібності та виконавська майстерність

    Творче завдання

    Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему

    0-99 бали

    Низький

    отримують абітурієнти, які не змогли на задовільному рівні виконати завдання, продемонструвати на прийнятному рівні свої вміння та навички з народно-сценічного, українського народного танців, з виконавської майстерності та виконання танцювального етюду.

    100-139 балів

    Задовільний

    отримують абітурієнти, які не змогли на задовільному рівні виконати запропонований матеріал, завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій, їх невиразним та неритмічним виконанням.

    отримують абітурієнти, які не змогли виконати запропонований матеріал.

    отримують абітурієнти, які не впоралися із завданням ( не показали закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.

    140-169балів

    Достатній

    виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд несуттєвих помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.

    виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.

    отримують абітурієнти, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в його створенні та виконанні.

    170-200 балів

    Високий

    отримують абітурієнти, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.

    отримують абітурієнти, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність

    виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.

    Критерії оцінювання творчого конкурсу абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

    За шкалою університету

    Визначення

    Характеристика відповідей абітурієнта

    0-99 бали

    Низький

    отримують абітурієнти, які не впорались із завданням.

    100-139 балів

    Задовільний

    отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з окремими неточностями, припустилися деяких помилок, але загалом розкрили питання.

    140-169балів

    Достатній

    отримують абітурієнти, які правильно та ґрунтовно   відповіли на питання, розкрили його суть, але допустили незначні неточності

    170-200 балів

    Високий

    отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання, показали обізнаність в хореографічній термінології, високі знання з теорії та історії вітчизняного та зарубіжного хореографічного мистецтва

    Article Count:
    0
   • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" (2-3 курс)
    Article Count:
    0
   • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"
    Article Count:
    0
   • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"
    Article Count:
    0
   

Електронний деканат  

   

Новини та афіши  

   

Всього відвідувань  

5129948
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2728
4525
31156
4498544
114138
147473
5129948

Your IP: 34.226.244.70
Server Time: 2020-02-23 14:20:46
   

On-Line відвідувачів  

We have 93 guests and no members online

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ