Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства
Національна Всеукраїнська музична спілка
Асоціація піаністів-педагогів України «EPTA»
За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України 

2022 5b A6

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ», м. Київ (Україна). Квітень 2022

 

Запрошуємо педагогів, методистів, учителів мистецьких дисциплін, досвідчених викладачів практиків і науковців-початківців взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференціїПроблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти’, що відбудеться у період проведення міжнародного фестивалю-конкурсу ПРОЛІСОК | PROLISOK-International-2022.

Передбачено сертифікати учасників. Планується публікація тез доповідей (друк збірника матеріалів конференції «Проблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти»).

 

Необхідно надіслати в Оргкомітет ЗАЯВКУ та ТЕЗИ (окремо) на E-MAIL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • ЗАЯВКА (у довільній формі) – до 15 лютого 2022 р. – вказати П.І.Б. доповідача (без скорочень), відомості про основне місце роботи, тему, контактний моб.тел., E-MAIL;
  • ТЕКСТ для публікації – надіслати до 20 лютого 2022 р. Обсяг – 3-5 сторінок А4.

 

УВАГА!

  • ПРИЙОМ ТЕЗ ПРОДОВЖЕНО до 15 березня.

 

У темі листа вказати: 2022, КОНФЕРЕНЦІЯ: Заявка / Тези.

Автор зобов’язується дотримуватися принципів Академічної етики та доброчесності (стандартні вимоги: науково-методична цінність, грамотний виклад, запобігання плагіату).

Стандартний благодійний внесок доповідача (учасника) конференції – 200 грн.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ТЕКСТУ: редактор – Microsoft Office Word версії 2003-2007, тобто файл має бути з розширенням "doc" або "rtf"; УВАГА: файл "docx" версії Word 2007+ не приймаються; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1.5; поля – 2 см по периметру. Кількість символів у рядку – до 65 знаків. Без нумерації сторінок. Аркуш – А4. Стильова розмітка не застосовується. Без переносів. Виноски не використовуються. Абзац автоматичний – 1,25 см (відступи необхідно форматувати автоматичними засобами Microsoft Word).

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД:

перший рядок – прізвище, ім’я та по-батькові автора БЕЗ СКОРОЧЕНЬ;

другий рядок – повне найменування організації, яку представляє автор;

третій рядок – контактний телефон, e-mail;

четвертий рядок – Назва (виділити жирним, вирівнювання – по центру);

з нового рядка – основний блок.

СТРУКТУРА основного блоку: вступ (1-2 абзаци) – постановка проблеми, зв'язок з методичними, педагогічними, навчальними, освітніми чи науково-практичними завданнями, формулюється мета; з наступного абзацу – основний текст; останній абзац – висновки. Література (бажано) – наприкінці, сортування за абеткою, бібліографічні описи починати з прізвища.

Оргкомітет: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
НПУ імені М.П. Драгоманова (вул. Тургенєвська 11, м. Київ, 01054, Україна).

Головний редактор д.п.н., проф. Щолокова Ольга Пилипівна
(каб. 3-11, Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства).

моб. 0662907170. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатор: Zabara Maksym Volodymyrovych,
Mob. 0505752216, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

тема: КОНФЕРЕНЦІЯ-2022-Пролісок

 


 Ministry of Education and Science of Ukraine 
National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv / Ukraine)
FACULTY OF ARTS named by Anatolii Avdiievskyi (NPDU)
Pedagogy of Art and Piano Performance Department 
National All-Ukrainian Music Union
Ukrainian Piano Teachers Association 'EPTA'
Supported by the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine   

2021 prol CONF poster2

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
"The Problems of Musical and Aesthetic Education of Youth Pupils
in the Art Educational Institutions", April 2022 (Kyiv / Ukraine)

We invite teachers, methodologists, all of experienced practitioners on art disciplines, and novice scientists to take part in the International Scientific and Practical Conference.

Participant certificates are provided. The print version of the reports collection will be available in 2022 (The Proceedings of the Conference "The Problems of musical and aesthetic education of youth pupils in arts educational institutions"). Please, send the APPLICATION and ABSTRACT (separately) to the Organizing Committee on E-MAIL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • • APPLICATION (in any free form) - by February 15, 2022 - indicate full name of the speaker (without abbreviations), information about the main place of work, topic, contact mobile phone, E-MAIL;
  • • TEXT for publication of your Abstracts / Thesis - by February 20, 2022. Volume: up to 5 pages of A4 paper format.

In the subject of the letter indicate: 2022, CONFERENCE (Abstract / Thesis).

The author undertakes to adhere to the principles of Academic Ethics and Integrity (standard requirements: scientific and methodological value, competent, prevention of plagiarism).

The standard fee for the Conference participant contribution is 10 $.

 

The Head of the Conference and the Artistic Director of the Fest-Competition is Dr Sci (Pedagogy), Prof. Olga Shcholokova