План Звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука»
6 квітня 2021 року
12.30
Пленарне засідання

1. Остапенко Аліна Віталіївна, доповідь «Роль інтегративних художньо-педагогічних технологій у контексті сучасної музичної освіти молодших школярів», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Коробецька С.Ю.
2. Іжук Марія Михайлівна доповідь «Розвиток артистизму в процесі вокальної підготовки студентів факультету мистецтв», науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Жигінас Т.В.
3. Хабаба Анастасія Юріївна доповідь «Вплив емоційного стресу на готовність до концертного виступу педагога-інструменталіста», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Глазунова І.К.
4. Горваль Аліна Леонідівна, доповідь - «Інсценізація пісні як засіб творчого розвитку учнів-початківців», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Бодрова Т.О.
5. Туягіна Наталія Володимирівна доповідь «Особливості мистецько-педагогічної школи М.М. Вантуха в контексті хореографічної освіти України», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л. Л.
6. Вненьк Вікторія Юріївна доповідь «Розвиток виконавських умінь засобами ансамблевої гри», науковий керівник доцент Туріна О.А..

 

 

7 квітня 2020 року
12.30
Засідання секції кафедри «Теорії та історії музики»

1. Озерова Аліна Миколаївна доповідь «Педагогічна креативність викладача музично-теоретичних дисциплін мистецької школи», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Коробецька С.Ю.
2. Ванюшенко Єлизавета Олександрівна доповідь «До сутності поняття «художній світогляд» у контексті навчання учнів мистецьких шкіл», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Комаровська О.А.
3. Остапенко Аліна Віталіївна, доповідь «Роль інтегративних художньо-педагогічних технологій у контексті сучасної музичної освіти молодших школярів», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Коробецька С.Ю.
4. Звягінцева Марина Віталіївна, доповідь «Анімаційний фільм як чинник формування інтересу до класичної музики», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Комаровська О.А.
5. Бєлих Юлія Володимирівна, доповідь «Морально-естетичне виховання школярів засобами українського музичного фольклору», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Коробецька С.Ю.
6. Бохолдін Артем Олегович, доповідь «Полімодальний підхід в контексті формування психокультури молодших підлітків», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Строгаль Т.Ю.
7. Батанова Людмила Вячеславівна, доповідь «Практичне застосування технік музичної терапії в роботі з молодшими школярами з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Строгаль Т.Ю.
8. Кагарлицький Сергій Юрійович, доповідь «Знаменний спів як системоутворювальний компонент духовно-естетичного виховання християнської особистості», науковий керівник старший викладач Кафтанова С.В.
Захід СНТ
14.00
Лекція - концерт «Сучасні тенденції виконання клавірної музики бароко»
Під час проведення лекції-концерту студенти отримають змогу ознайомитись із клавірною музикою бароко та особливостями сучасного її виконання. Майбутнім вчителям музичного мистецтва буде надана можливість обговорення й оцінювання інтерпретації даних творів, що благотворно сприятиме їх фаховій підготовці.

7 квітня 2021 року
12.30
Засідання секції кафедри хореографії

1. Луценко Діана Юріївна доповідь «Розвиток образного мислення підлітків на заняттях народно-сценічного танцю», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л. Л.
2. Семента Анастасія Павлівна доповідь «Партерний урок класичного танцю за методикою Б. Князева» науковий керівник Заслужений працівник культури України, доцент Піменова Л.О.
3. Семента Валерій Олександрович доповідь «Танцювальна техніка Мерса Каннінгема», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л. Л.
4. Верпатова Олександра Валентинівна доповідь «Особливості розвитку акторської емоційності в хореографії», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л. Л.
5. Туягіна Наталія Володимирівна доповідь «Особливості мистецько-педагогічної школи М.М. Вантуха в контексті хореографічної освіти України», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л. Л.
6. Сорокаліт Єгор Олександрович доповідь «Козацький танцювальний фольклор як засіб національно-патріотичного виховання хлопців підліткового віку», академік, професор Вантух М.М.

7 квітня 2021 року
12.30
Засідання секції кафедри теорії та методики постановки голосу

1. Пшеничний Петро Володимирович доповідь «Виховання емоційної культури підлітків засобами вокально-хорової музики», науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Можайкіна Н.С.
2. Тихоліз Марія Павлівна доповідь «Особливості виховання народної манери співу в підлітковому віці» », науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Лоцман Р.О.
3. Стрюк Мирослава В’ячеславівна доповідь «Стресостійкість у підлітків як умова вдалого концертного виступу», науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Тоцька Л.О.
4. Мураховська Алевтина Вадимівна доповідь «Педагогічні умови навчання молодших школярів народній манері співу», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Лоцман Р.О.
5. Іманова Камілла доповідь «Емоційно-виразне виконання вокального твору як засіб розвитку особистості співака», науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Тоцька Л.О.

7 квітня 2021 року
13.00
Засідання секції кафедри «Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування»
1. Гордієнко Лілія Ігорівна, доповідь «Педагогічний потенціал
української народної пісенності в процесі розвитку вокально-хорових умінь підлітків», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сепанова Л.П.
2. Бащук Ангеліна Сергіївна, доповідь «Розвиток навичок імпровізації в учнів 1-3 класів на уроках сольфеджіо», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Миколінська С.І.
3. Хабаба Анастасія Юріївна, доповідь «Шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Миколінська С.І.
4. Саморига Мирослава Дмитрівна, доповідь «Підготовка вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хоровим колективом» науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чинчева Л.В.
5. Їжук Марія Володимирівна, доповідь «Основні аспекти виконавської майстерності диригента-хормейстера», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чинчева Л.В.
6. Мукаелян Сільва Радіківна, доповідь «Специфіка формування вокальних навичок в учнів-підлітків», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Хомич І.М.

8 квітня 2021 року
Захід СНТ
14.00
Круглий стіл на тему «Порівняльні характеристики сучасних інтерпретацій клавірної музики барочних композиторів»
У процесі проведення даного наукового заходу студенти будуть демонструвати і обмінюватися результатами своєї дослідницької роботи стосовно порівняльної характеристики сучасних інтерпретацій клавірної музики барочних композиторів.

 

Засідання секції кафедри «Педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства»
16.00
1. Лазарєва Анастасія Данилівна, доповідь « Інклюзивна музична освіта в сучасній Україні», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Холоденко В.О.
2. Артющенко Ірина Олександрівна, доповідь « Фортепіанна музика А. Кос-Анатольського в репертуарі піаністів-початківців»”, науковий керівник доцент Василенко Н.А.
3. Дмитренко Ольга Сергіївна, доповідь « Музично-інструментальна складова фахової підготовки майбутніх вчителів музики», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Зайцева А.В.
4. Ціко Павліна Василівна, доповідь « Аналіз основних стилістичних особливостей фортепіанних творів М. Метнера », науковий керівник доктор. педагогічних наук. професор Гуральник Н.П.
5. Богінська Анастасія Юріївна, доповідь «Методи активізації художньо-емоційного сприйняття учнів молодших класів на заняттях з фортепіано», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Соколова О.В.

9 квітня 2021 року
11.00
Засідання секції кафедри «Інструментального та оркестрового виконавства»

1. Качановський Андрій Віталійович доповідь «Формування досвіду виконавської інтерпретації майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі навчання гри на баяні», науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Скрипниченко В. І.
2. Чжао Ціцзюнь доповідь «Методика використання ігрових форм у процесі навчання гри на скрипці учнів молодших класів», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ван Кань.
3. Вненьк Вікторія Юріївна доповідь «Розвиток виконавських вмінь засобами ансамблевої гри», науковий керівник доцент Туріна О.А..
4. Дейник Степан Петрович доповідь «Методика використання мультимедійних технологій на уроках музичного мистецтва в умовах НУШ», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Строгаль Т.Ю.
5. Гвоздицький Олександр Петрович доповідь «Виховання патріотизму учнів старших класів на уроках музики», науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Чеченя К. А.