Дисципліни за вибором студента

Практикум з англомовного фольклору

Деталі

АНОТАЦІЯ на дисципліну за вибором

„Практикум з англомовного фольклору”

освітньо-професійної програми підготовки --- бакалавр --- галузі знань 0202 Мистецтво, (напряму підготовки) «6.020204 --- Музичне мистецтво (Художня культура; Англійська мова) та 6.020202 Хореографія (Художня культура)»

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

Викладач – к.п.н., доцент кафедри теорії та методики музичної освіти,

хорового співу і диригування

Топчієва І.О.

Предметом вивчення дисципліни за вибором „Практикум з англомовного фольклору” є ознайомлення з музичною народною творчістю англомовних країн, аналіз особливостей фольклоруангломовних країн та виявлення структурних культурно-інформаційних зв’язків у міжконтинентальному культурному середовищі, виявлення семіотики національних культур у загальнопланетарному контексті.

Детальніше: Практикум з англомовного фольклору

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1

Деталі


Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1

Інформаційні технології у професійній діяльності

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр, назва)                   

01 Освіта

02 Культура

і мистецтво

 

 

Кількість кредитів 3 ECTS

Методи навчання:

Лекції із застосуванням мультимедійного обладнання та розробленим візуальним супроводом дисципліни.

Спеціальність 

 (код, назва)

014 Середня освіта

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

Магістр

Лекції:

18

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

26

-

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

рубіжний контроль, модульні та комплексні контрольні роботи, тести.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

4 години

3 години

46

-

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання –

українська

1/3

-

Передумови навчання

Інформатика, Сучасні інформаційні технології.

           

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння сучасними інформаційно-телекомунікаційними технологіями, що використовуються у професійній галузі, уміннями їх практичного використання у роботі за фахом. 

Детальніше: Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1

Порядок формування вибіркової складової на 2017/2018 н.р.

Деталі

                                              Порядок формування вибіркової складової на 2017/2018 н.р.

                    Web-посилання  на анотацію дисципліни  на веб-сторінці факультету  у форматі http://...

                                         http://www.fm.npu.edu.ua/en/dystsypliny-za-vyborom-studenta

Кафедра

Назва дисципліни

Шифр дисципліни або цикл підготовки

Інформація по дисципліні

Форма навчання (денна)

Шифри груп, студенти яких повинні її обрати (відповідно до запланованих академічних груп 2016/2017 н.р.)

Загальна кількість  годин

Семестри вивчення

за  навч. планом

Теорії та методики музичної   освіти, хорового співу і диригування

Практикум з англомовного

фольклору

ВВ2.1.1

90

4

денна

21,22

КФ

Логіка

ВВ2.1.1

90

4

денна

21,22

КК

Культурологія

ВВ2.1.1

90

4

денна

21,22

КК

Релігієзнавство

ВВ2.1.2

90

5

денна

31,32,33

КЄТ

Основи економічної теорії

ВВ2.1.2

90

5

денна

31,32,33

ТІДП

Правознавство

ВВ2.1.2

90

5

денна

31,32,33

Біології

Вікова фізіологія

та валеологія

ВВ2.2.1

90

4

денна

21,22

Теорії та методики музичної освіти,хорового співу і диригування

 Дитяче

хорове виховання

ВВ2.2.1

90

4

денна

21,22

КХГ

Режисура хореографіі

ВВ2.2.1

90

4

денна

23ххк

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Музична психологія

ВВ2.2.2

90

6

денна

31,32,33

МБВООЖЗ

Основи медичних знань

ВВ2.2.2

90

6

денна

31,32,33

ТМПГ

Постановка голосу

ВВ2.3.1

255

1,2,3,4,5,6

денна

11,12,21,31,32

ТМПГ

Вокал

ВВ2.3.1

255

1,2,3,4,5,6

денна

11,12,21,31,32

ППВШ

Організація управління навчальним процес. у ВНЗ

ВВ1.1.01

90

3

денна

22мм,25мх

ППВШ

 Освітня інноватика у ВШ

ВВ1.1.01

90

3

денна

22мм,25мх

Теорії та методики музичної освіти,хорового співу і диригування

Історія гуманізації мистецької освіти

ВВ1.1.01

90

3

денна

22мм,25мх

ПТ

Основи професіоналізму викладача ВШ

ВВ1.2.01

90

3

денна

22мм,25мх

ІСТ

Інформаційні технології у професійній діяльності

ВВ1.2.01

90

3

денна

22мм,25мх

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Гра на фортепіано

ВВ2.3.1

180

1,2,3,4,5,6

денна

13ххк,22ххк,

33ххк

Оркестрового виконавства

Гра на народному інструменті

ВВ2.3.1

180

1,2,3,4,5,6

денна

13ххк,22ххк,

33ххк

Теорії та історії музики

Основи теорії музики

ВВ2.3.1.2

90

3

денна

13 ххк

Теорії та історії музики

Музична грамота

ВВ2.3.1.2

90

3

денна

13 ххк

Теорії та історії музики

Історія музичної культури

ВВ2.3.1.3

90

3

денна

13 ххк

Теорії та історії музики

Музична література

ВВ2.3.1.3

90

3

денна

13 ххк

КФ

Риторика

ВВ2.3.1.3

90

6

-

-

ПДУ

Політологія

ВВ2.3.1.3

90

6

-

-

Теорії та методики музичної освіти,хорового співу і диригування

Хорове аранжування

ВВ2.3.1.3

90

6

-

-

ППВШ

Організація управління навчальним процес. у ВНЗ

ВВ2.1.01

90

3

денна

23мм,26мх

КЕЕ

Етика науковця

ВВ2.1.01

90

3

денна

23мм,26мх

ППВШ

Освітня інноватика у ВШ

ВВ2.1.02

90

3

денна

23мм,26мх

ПТ

Основи професіоналізму викладача ВШ

ВВ2.1.02

90

3

денна

23мм,26мх

ППВШ

Зарубіжні освітні системи

ВВ2.2.01

90

3

денна

23мм,26мх

Педагогіки мистецтва

і фортепіанного виконавства

Основи художньої творчості

ВВ2.2.01

90

3

денна

23мм,26мх

ІСТ

Інформаційні технології у професійній діяльності

ВВ2.2.02

90

3

денна

23мм,26мх

Теорії та методики музичної освіти,хорового співу і диригування

Методика викладання мистецьких дисциплін

у ВНЗ

ВВ2.2.02

90

3

денна

23мм,26мх

   

Електронний деканат  

   

Інформація  

   

Всього відвідувань  

3395718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1527
1092
5731
2820876
27461
65462
3395718

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-06-20 18:28:56
   

On-Line відвідувачів  

На сайті 32 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ